Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde

Het Nivel maakt, samen met de zeven Nederlandse universitaire vakgroepen Huisartsgeneeskunde, deel uit van het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. Op deze pagina vindt u al het onderzoek van het Consortium waar het Nivel een bijdrage aan levert.

Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde is in 2013 gevormd door de werkgroep Research van het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH-R).

Doel ConsortiumDoel Consortium

Het Consortium heeft zich ten doel gesteld om optimale voorwaarden te scheppen en onderhouden voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van eerstelijnsgeneeskunde en in het bijzonder huisartsgeneeskunde in Nederland, waaronder grootschalig multicentrisch onderzoek.

Onderzoek Consortium waar het Nivel aan deelneemtOnderzoek Consortium waar het Nivel aan deelneemt

Het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde voert een grote verscheidenheid aan onderzoeksprojecten uit. Wij noemen hier alleen de projecten waaraan het Nivel deelneemt. Ga naar de externe website van het Consortium voor informatie over al het onderzoek.

1. Project COVID-GP

In onderzoeksproject Veranderingen huisartsenzorg: lessen van de coronapandemie (COVID-GP) wordt de volledige breedte van de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie belicht. We kijken naar het zorggebruik, naar veranderingen in organisatie en beschikbaarheid van huisartsenzorg en naar de ervaringen van patiënten, huisartsen en praktijkondersteuners.

2. Medicamenteuze behandeling en klachtenbeloop van coronapatiënten

ZonMw kende in augustus 2021 3 miljoen euro subsidie toe aan het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. Hiermee gaat het Consortium een aantal studies doen naar COVID-19-behandeling in de eerstelijns gezondheidszorg en de infrastructuur voor onderzoek vanuit huisartsenpraktijken versterken.

 • Aan de hand van gegevens uit negen grote databases met gepseudonimiseerde, routinematig vastgelegde zorgdata van huisartsenpraktijken, waaronder de database van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, doen we grootschalig gezamenlijk onderzoek naar .
  • de behandelingen met geneesmiddelen die huisartsen tijdens de eerste coronagolf in Nederland uitvoerden. Ga naar project Geneesmiddelenmonitor in coronatijd voor meer informatie.
  • naar het beloop van klachten en de verschillen hierin tussen patiënten. Hiertoe meten we onder andere hoe vaak er na een corona-infectie langdurige klachten optreden. Ga naar project Post-COVID-syndroom (PCS) voor meer informatie.
  • het effect van veelbelovende geneesmiddelen op het beloop van een COVID-19-infectie bij risicogroepen. Ga naar project Effecten coronavirus: onderzoek met het Nivel Corona Cohort voor meer informatie. 
 • We bestuderen welke mogelijkheden er zijn om meer patiënten thuis behandeld te laten worden.

3. Infrastructuur verbeteren voor onderzoek vanuit huisartsenpraktijken

Het Consortium zet een groot aantal trajecten in gang om de infrastructuur voor huisartsengeneeskundig onderzoek in Nederland sterk te verbeteren. Het doel is om tweeledig:

 • Ten eerste willen we het voor huisartsen en patiënten eenvoudiger maken om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Ten tweede streven we ernaar om bij toekomstige pandemieën sneller betrouwbare onderzoeksgegevens te leveren.

Deelnemers ConsortiumDeelnemers Consortium

In het Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde werken zeven Nederlandse universitaire vakgroepen Huisartsgeneeskunde samen met het Nivel, dit zijn die van de volgende universiteiten:

 • Universiteit Maastricht
 • UMCG
 • Universiteit Utrecht
 • Radboudumc
 • LUMC
 • Erasmus MC
 • Amsterdam UMC

Het Consortium wordt gefaciliteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Meer weten?Meer weten?

Ga naar de externe website van het Consortium voor meer informatie.

 

Knottnerus, B. Consortium Onderzoek Huisartsgeneeskunde. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 19-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/huisartsenzorg/consortium-onderzoek-huisartsgeneeskunde