COVID-19 in verpleeghuizen: Nivel en RIVM starten surveillance op basis van elektronische patiëntendossiers
Nieuws
18-05-2020

COVID-19 in verpleeghuizen: Nivel en RIVM starten surveillance op basis van elektronische patiëntendossiers

Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Beschikbaarheid van deze cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het te voeren regionaal en nationaal beleid. Het belang is des te groter nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld. Het Nivel houdt zich – op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers – intensief bezig met het verzamelen van de cijfers.

De opzet van de gegevensverzameling voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevens-bescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.

Oproep aan verpleeghuizen om gegevens aan te leveren
Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de verspreiding van COVID-19 in de Nederlandse verpleeghuizen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM. Branchevereniging ActiZ heeft daartoe op 20 april haar leden opgeroepen. Ook wij willen alle organisaties die verpleeghuiszorg geven oproepen om mee te doen aan deze belangrijke surveillance! Meer informatie kunt u verkrijgen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.

Achtergrond van de registratie
Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. De registratie vindt plaats in de verschillende elektronische patiëntdossiers. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het onlangs gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.