Doorontwikkeling skillmix-instrument gaat huisartsenvoorzieningen helpen om het personeelsbeleid af te stemmen op de zorgvraag
Nieuws
25-06-2021

Doorontwikkeling skillmix-instrument gaat huisartsenvoorzieningen helpen om het personeelsbeleid af te stemmen op de zorgvraag

Het nieuwe skillmix-instrument, dat naar verwachting begin 2022 verschijnt, biedt praktijken handvatten voor het opzetten van een meer strategisch personeelsbeleid, zodat beter wordt ingespeeld op de balans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Het instrument wordt de komende maanden door het Nivel en KOH in co-creatie met huisartsenvoorzieningen zelf ontworpen, in opdracht van het ministerie van VWS, SSFH, InEen en de LHV.

De huisartsenzorg is de laatste jaren erg in beweging en de corona-uitbraak heeft dit fenomeen doen toenemen. De veranderende zorgvraag en de nieuwe manieren om zorg aan te bieden heeft niet alleen gevolgen voor de manier waarop teamleden in de huisartsenvoorziening hun vak uitoefenen, maar ook op de organisatie van die voorziening zelf. Het skillmix-instrument speelt hierop in en moet huisartsenvoorzieningen hierbij ondersteuning bieden.

Voor verschillende typen huisartsenvoorzieningen

Het nieuwe instrument is een vervolg op een eerder skillmix-instrument dat door het Nivel en KOH ontwikkeld is voor enkel huisartsenpraktijken. Het doel was vooral om huisartsenpraktijken bewust te maken van hun huidige personeelssamenstelling en een ‘urgentie-analyse’ te maken van de benodigde functies om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvraag. Dit instrument wordt nu doorontwikkeld tot een online instrument voor meer typen huisartsenvoorzieningen: huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ‘huisartsen-netwerkorganisaties’, zoals zorggroepen of gezondheidscentra.

Bewustwording en maatwerk

Het doel van het vernieuwde skillmix-instrument is tweeledig: allereerst moet het huisartsenvoorzieningen bewust maken van hun huidige personeelssamenstelling in vergelijking met andere (vergelijkbare) huisartsenvoorzieningen. Daarnaast dient het instrument huisartsenvoorzieningen maatwerk-advies te geven dat zij kunnen inzetten voor een strategisch skillmix-beleid. Dit houdt concreet in dat er handvatten worden geboden om zorgaanbod op de zorgvraag af te stemmen, zowel op organisatieniveau als op regioniveau, nu en in de toekomst.

Fragment uit de bijlage over het nieuwe skillmix-instrument

Skillmix-instrument

Vragen of meer informatie over het skillmix-instrument?

In de bijlage vindt u meer informatie over het skillmix-instrument. Vanaf juli 2021 wordt het instrument samen met en voor drie typen huisartsenvoorzieningen ontwikkeld. Vervolgens zal het na de zomer met meerdere huisartsenvoorzieningen worden getest.

Wilt u meer weten of het instrument? Of bent u geïnteresseerd om na de zomer deel te nemen aan het testpanel? Neem dan per e-mail contact op met Nivel-onderzoeker Jelle Keuper (j.keuper@nivel.nl) of Ronald Batenburg (r.batenburg@nivel.nl). Zij kijken ernaar uit in contact te komen met u!

Over het ontwikkeltraject

Het Nivel en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) ontwikkelen het digitale ‘skillmix-instrument’ voor huisartsvoorzieningen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH), en in samenwerking met InEen en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De voorbereidingen voor het te ontwikkelen instrument zijn in het afgelopen half jaar verricht. Naar verwachting komen de drie typen instrumenten in de zomer van 2022 beschikbaar.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.