Het Nivel ondertekent Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg
Nieuws
05-03-2024

Het Nivel ondertekent Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg

Op 4 maart 2024 ondertekende de Raad van Bestuur van het Nivel de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Daarmee committeert het Nivel zich aan de doelstellingen van de Green Deal. Zo zet het Nivel zich in om de kennis en bewustwording over de impact van de zorg op het klimaat en het milieu te vergroten. Daarnaast willen we onze CO2 uitstoot verminderen en spaarzaam gebruik maken van grondstoffen.

De Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen om activiteiten voor het realiseren van duurzame zorg uit te voeren. De Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg wordt gefaciliteerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gedragen door de zorgsector. Vanuit de gemeenschappelijk gevoelde urgentie en intrinsieke overtuiging dat verduurzaming van de zorgsector móet en ook kán, realiseren partijen met deze Green Deal een onomkeerbare transformatie naar zorg met minimale impact op klimaat, milieu enss leefomgeving in 2050.

Duurzame gezondheidszorg prominent op Nivel Onderzoeksagenda

Het ontwikkelen van kennis over Duurzame gezondheidszorg staat sinds 2022 prominent op onze onderzoeksagenda. Dit doen we onder ander met onderzoek naar de medische, sociale en bestuurlijke aspecten van verduurzaming in de gezondheidszorg. Ook zetten we nadrukkelijk in op onderzoek naar het perspectief van patiënten en de milieubelasting van medicatie binnen de zorg. Zo publiceerde het Nivel recent de resultaten van onderzoek naar de bereidheid van mensen met een chronische ziekte of beperking om bij de keuze voor medicatie rekening te houden met de milieubelasting van die medicatie. Van hen bleek bijna 40% inderdaad bereid om zorg te ontvangen waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, op voorwaarde dat deze behandeling behoorlijk effectief voor hen is.

Duurzamer Nivel door verduurzaming van inkoop, voeding en vervoer

Daarnaast verduurzaamt het Nivel de bedrijfsvoering. Zo hebben we al jaren een OV-reisbeleid, gefaciliteerd door het verstrekken van een NS-Business Card aan onze medewerkers. In een volgende stap zal dit reisbeleid uitgebreid worden naar internationale werk- en congresbezoeken waarbij we het aantal vliegkilometers per jaar willen beperken. Ook hebben we in het afgelopen jaar betere afvalscheiding en duurzame postbezorging ingevoerd en maakt duurzaamheid onderdeel uit van ons inkoopbeleid. Komende jaren willen we nog meer stappen maken en gaan we onder meer duurzame voedingsproducten aanbieden aan onze medewerkers en gasten in de kantine en bij bijeenkomsten.

Nivel Green Team

Om invulling te geven aan de doelstellingen van de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg is een Nivel Green Team samengesteld. Het Green Team heeft een belangrijke rol als ambassadeur en adviseur van het Nivel op het gebied van duurzaamheid en bepaalt mede de acties die bijdragen aan onze duurzame ambities.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.