Huisartsenpraktijken maken vooral veel gebruik van beeldbellen sinds de corona-uitbraak
Nieuws
19-05-2020

Huisartsenpraktijken maken vooral veel gebruik van beeldbellen in coronatijd

Door de coronapandemie is driekwart van de huisartsenpraktijken meer gebruik gaan maken van e-health-toepassingen. De allergrootste stijger is beeldbellen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Digitale toepassingen waar we specifiek naar vroegen (praktijken konden ook andere toepassingen rapporteren), waren: het e-consult; beeldbellen / videobellen met patiënten; teleconsultatie (tussen zorgverleners onderling); telemonitoring (de zorgverlener monitort online wat de patiënt thuis meet); de mogelijkheid voor patiënten om herhaalrecepten digitaal aan te vragen.
 
Beeldbellen ontdekt, e-consult en teleconsultatie geïntensiveerd
Uit het onderzoek blijkt dat huisartsenpraktijken e-health-toepassingen intensiever zijn gaan gebruiken: tijdens de coronapandemie is 64% van de praktijken voor het eerst gaan beeldbellen met patiënten. Hiervan geeft 28% aan deze toepassing ook na de pandemie intensiever te blijven inzetten. De e-health-toepassingen e-consult, het online recepten aanvragen en teleconsultatie werden door de meerderheid van de huisartsenpraktijken al wel gebruikt, maar werden tijdens de coronapandemie intensiever ingezet.

Hieronder ziet u de score op de vraag ‘Heeft u in uw praktijk vanwege de coronapandemie (nieuwe) e-health-toepassingen ingezet of bent u bestaande toepassingen vaker gaan inzetten?’(n=1083). Zie alle scores in de factsheet.

‘Heeft u in uw praktijk vanwege de COVID-19-pandemie (nieuwe) e-health-toepassingen ingezet of bent u bestaande toepassingen vaker gaan inzetten?’

Over het onderzoek
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (directie Innovatie en Zorgvernieuwing) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het Nivel eind april alle Nederlandse huisartsenpraktijken aangeschreven. In totaal gaven 1443 huisartsenpraktijken (35%) inzicht in de veranderingen die hebben plaatsgevonden in hun praktijk tijdens de coronapandemie, waaronder het gebruik van digitale toepassingen. Kwalitatief vervolgonderzoek vindt plaats naar de ervaringen en verwachtingen van huisartsen ten aanzien van de verschillende digitale toepassingen.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.