Nivel: Jaarcijfers huisartsenposten 2022: mensen gaan weer evenveel naar de huisartsenpost als voor de pandemie
Nieuws
06-06-2023

Jaarcijfers huisartsenposten 2022: mensen gaan weer evenveel naar de huisartsenpost als voor de pandemie

In 2022 is het aantal patiënten dat ten minste één keer gebruikmaakt van de huisartsenpost weer gelijk aan dat van voor de pandemie, in 2019, namelijk zo’n 16% van de Nederlanders. Dit is een van de bevindingen uit de jaar- en trendcijfers over de huisartsenposten aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

In 2020, tijdens de coronapandemie, was het zorggebruik via de huisartsenpost beduidend lager dan in 2019 en 2018. Vanaf 2021 nam het zorggebruik weer toe en dit heeft zich voortgezet in 2022. Met name baby’s en jonge kinderen (0-4 jaar) en jongeren (<18 jaar) hadden weer meer contact met de huisartsenpost, terwijl het zorggebruik onder ouderen gelijk bleef.

Aantal consulten met de huisarts op de huisartsenpost weer gelijk aan voor de pandemie

Tijdens de coronapandemie werden bij de huisartsenpost meer mensen geholpen met een telefonisch consult of een advies van de triagist. In 2022, na de pandemie, zagen we geen afname van de triageconsulten, terwijl het aantal consulten met de huisarts op de huisartsenpost weer toenam. In het toekennen van mate van urgentie van de hulpvragen zien we een kleine verschuiving: het aantal laag-urgente hulpvragen nam in 2022 af ten opzichte van voorgaande jaren, terwijl het aantal gemiddeld-urgente hulpvragen weer toenam.

Gemiddeld aantal huisartsenpost-gebruikers per 1000 inwoners binnen de betreffende leeftijdsgroep (2018-2022)
hap-gebruikers

Weer meer voorschriften voor geneesmiddelen via de huisartsenpost

In 2022 zijn er vanuit de huisartsenposten ook weer meer geneesmiddelen voorgeschreven, vooral voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Evenals voorgaande jaren werden antibiotica, opioïden en ‘niet-steroïde, anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen’ (NSAID’s) het vaakst voorgeschreven. Met name het aantal voorschriften voor antibiotica steeg, evenals het aantal voorschriften bij acute infecties van de bovenste luchtwegen.

Dit zijn enkele van de bevindingen die worden ondersteund met de cijfers in het jaarrapport ‘Zorg op de huisartsenpost: jaarcijfers 2022 en trendcijfers 2018-2022’ ondersteunen. Meer weten? In het rapport leest u meer over resultaten van zorgverlening op de HAP en over triage, over de symptomen en diagnoses waarvoor mensen de huisartsenpost bezochten en over de medicatie die werd voorgeschreven.

Over het onderzoek

De cijfers over de huisartsenposten in het jaarrapport over 2022 zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 28 huisartsenpostorganisaties die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hiermee beschikken we over informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van ongeveer 12,3 miljoen inwoners, die het Nivel sinds 2012 jaarlijks verzamelt en analyseert.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.