Nivel: Make-It Consortium begeleidt proeftuinen ter bevordering van therapietrouw in de praktijk
Nieuws
11-07-2019

Make-It Consortium begeleidt proeftuinen ter bevordering van therapietrouw in de praktijk

Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk. Hoe kunnen we het geneesmiddelengebruik, de therapietrouw, in de praktijk verbeteren? Het Make-It Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, buigt zich vanaf 1 juli over deze vraag. Make-It, dat staat voor Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce, wordt gecoördineerd door het Nivel.

Therapietrouw gaat om de vraag of patiënten hun geneesmiddelen gebruiken zoals ze dat hebben afgesproken met hun zorgverlener. Coördinator Liset van Dijk: ‘Inzichten uit onderzoek naar therapietrouw bereiken maar in beperkte mate de praktijk. Daar willen we verandering in brengen.’

Acties ter bevordering van therapietrouw in ‘proeftuinen’

Het Make-It Consortium gaat, verspreid over het land, vier tot acht zogenaamde ‘proeftuinen’ begeleiden. In de proeftuinen werken verschillende zorgdisciplines samen, die betrokken zijn bij de zorg voor en therapietrouw van de patiënt. De deelnemers in de proeftuinen zetten acties in gang om therapietrouw in de dagelijkse praktijk te bevorderen en gebruiken hiervoor interventies en innovaties die al eerder zijn getest. Te denken valt aan telefonische startbegeleiding van de patiënt door de apotheek, een herinneringssysteem dat patiënten erop wijst hun medicijnen in te nemen en een gesprek over therapietrouw tussen zorgverlener en patiënt.

Make-It begeleidt de proeftuinen op gebied van zorg, communicatie en implementatie

De proeftuinen krijgen begeleiding van het Make-It Consortium. Met zijn diversiteit aan disciplines – zoals farmacie, geneeskunde, verplegingswetenschap, communicatiewetenschap, psychologie en sociologie – kan het Consortium ondersteuning bieden op zowel de inhoud van de zorg als op het gebied van communicatie en implementatie.

Rol van Make-It bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van acties

Bij de start van het project kiezen de proeftuinen in overleg met het Make-It Consortium een aantal interventies die passen bij hun dagelijkse praktijk. Tijdens het implementatieproces kijkt het Consortium mee met de proeftuinen en denkt het mee over oplossingen bij tegenvallers. Na afloop evalueert Make-It de uitkomsten van acties van de proeftuinen. Bekeken wordt of de interventies het gewenste effect hebben gehad én waar de proeftuinen zoal tegenaan zijn gelopen tijdens het implementatietraject. Ook stimuleert Make-It de proeftuinen om hun opgedane kennis te delen met andere geïnteresseerde, lokale of regionale, groepen die met therapietrouw aan de slag willen gaan.

Uitdaging ligt in het omzetten van successen in de praktijk

Het Make-It Consortium is 1 juli gestart om voorbereidingen te treffen, zodat de eerste proeftuinen in de loop van 2020 kunnen starten. Liset van Dijk: ´Ik hoop dat we over een paar jaar weten welke interventies het best toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk. En dat de proeftuinen zo enthousiast zijn geworden dat ze dit ook willen uitdragen. Maar de grootste uitdaging is het realiseren van randvoorwaarden om behaalde successen in het verbeteren van therapietrouw vast te houden.´

Het Make-It Consortium

Het Make-It Consortium wordt gecoördineerd door het Nivel en gesubsidieerd door ZonMw. Het bestaat uit de volgende partijen: het Nivel, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, Hogeschool Utrecht, Instituut Verantwoord Medicijngebruik en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.