Nivel: Meer kennis nodig bij verpleegkundigen en verzorgenden over osteoporose en fractuurrisico
Nieuws
17-09-2019

Meer kennis nodig bij verpleegkundigen en verzorgenden over osteoporose en fractuurrisico

Verpleegkundig specialisten en verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis over osteoporose en fractuurrisico. Zij hebben behoefte aan meer kennis over preventieve maatregelen, over risicofactoren, over de aandoening zelf en over medicatie. De ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor verpleegkundige en verzorgende professionals lijkt een goede eerste stap om kennistekorten en andere knelpunten aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Veel verpleegkundige en verzorgende professionals hebben te maken met cliënten met osteoporose (botontkalking) en een verhoogd risico op fracturen. Dertig procent van deze professionals ziet de cliënten vrijwel dagelijks en dertig procent af en toe. Toch ervaart ruim zestig procent van hen knelpunten bij de vroegsignalering, preventie en ondersteuning van cliënten met osteoporose en fractuurrisico. 

Onduidelijkheden in taakverdeling 
Naast kennistekorten geven verpleegkundigen en verzorgenden aan dat er weinig aandacht is voor osteoporose en fractuurrisico in de praktijk én dat er geen duidelijke zorgrichtlijn is waarop zij kunnen terugvallen. Daarnaast zijn taakverdelingen en samenwerkingsafspraken vaak onduidelijk tussen henzelf en artsen. Ook ervaren wijkverpleegkundigen financieel-organisatorische knelpunten, zoals het niet of nauwelijks bekostigen van preventieve taken. 

Landelijke richtlijn vergroot kennis
Verpleegkundige en verzorgende professionals zien zelf een landelijke richtlijn voor de zorg aan cliënten met osteoporose en fractuurrisico en bijscholing als belangrijkste strategieën om kennistekorten aan te pakken. ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) werken samen aan de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het advies van de onderzoekers aan deze partijen is om bij de eventuele ontwikkeling van een richtlijn over de zorg bij osteoporose voor goede afstemming te zorgen met medische richtlijnen over osteoporose en fractuurrisico. 
De ontwikkeling van een richtlijn is echter geen garantie voor een verbetering in de zorg voor de cliënten met osteoporose. De verspreiding en implementatie van de richtlijn, verbetering van de samenwerking en het aanpakken financieel-organisatorische knelpunten strekken daarom ook tot aanbeveling.

Het onderzoek
Het Nivel-onderzoek bestond uit een internationale literatuurverkenning, interviews met cliënten en zorgprofessionals, een vragenlijstonderzoek onder 829 deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging en een expertbijeenkomst met verpleegkundige en verzorgende professionals. Het onderzoek is op verzoek van V&VN en ZonMw gestart na het uitvoeren van een prioriteringssessie met verpleegkundigen en verzorgenden.
Financier: ZonMw, programma Kwaliteit van Zorg, Ontwikkeling Kwaliteitstandaarden

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.