Zorgverleners en zorgorganisaties houden veiligheid van zorg op peil, ook in drukke coronatijd
Nieuws
10-11-2021

Zorgverleners en zorgorganisaties houden veiligheid van zorg op peil, ook in drukke coronatijd (peiling 1 veerkracht verpleegkundigen)

Bijna anderhalf jaar na de uitbraak van corona vindt een ruime meerderheid van de zorgverleners dat hun organisatie destijds snel en adequaat reageerde. Verzorgenden, verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg zijn zich meer bewust van het belang van veilige zorg voor hun cliënten. Maar voor veiligere zorg is meer nodig: namelijk gericht beleid. Want de zorgverleners geven óók aan dat ze moe zijn, dat ze hun signalerende rol minder goed kunnen vervullen en dat veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder 800 zorgverleners.

Bijna anderhalf jaar na aanvang van de coronacrisis is er veel kennis vergaard over wat nodig is om veilige zorg te bieden. De vraag is of de coronacrisis het denken over en beleid voeren op veilige zorg op langere termijn heeft beïnvloed. Het Nivel-onderzoek gaat in op juist deze vraag.

Belang van veilige zorg steeds breder gedragen

Een meerderheid van de zorgverleners (59%) vindt dat de coronacrisis het bewustzijn van het belang van veilige zorg heeft vergroot. Ondanks de hoge werkdruk kon de veiligheid van zorg op peil gehouden worden of zelfs verbeteren. Dit biedt mogelijkheden om de zorg in de toekomst nog veiliger te maken. Maar ook ziet een derde van de zorgverleners juist een verslechtering in het bieden veilige zorg. Dit duidt erop dat in sommige organisaties het niet gelukt is de veiligheid op het oude niveau te houden.

Blijvende aandacht voor bieden van veilige zorg essentieel

De meeste zorgverleners geven aan dat er door de coronacrisis meer aandacht is voor hygiënemaatregelen en zij verwachten dat deze aandacht blijvend is. Ook de toegenomen aandacht voor vroege signalering van problemen bij cliënten, het gebruik van e-health en de toegenomen samenwerking binnen de organisatie zullen volgens zorgverleners in de toekomst de veiligheid van de zorg positief beïnvloeden. Anderen betwijfelen of de verhoogde aandacht voor veilige zorg blijvend is omdat zorgverleners (erg) moe zijn, minder goed hun signalerende rol kunnen vervullen en overige veiligheidsbevorderende activiteiten sinds de crisis minder aandacht krijgen.

Zorgorganisaties reageerden over het algemeen snel en adequaat

Een ruime meerderheid van de zorgverleners (69%) vindt dat hun zorgorganisatie snel en adequaat reageerde op de coronacrisis, terwijl zo’n 15% van hen van mening was dat hun organisatie niet snel en adequaat reageerde. Concreet gaven de zorgverleners aan te waarderen:

  • dat een duidelijke beleidskoers was uitgezet met heldere richtlijnen
  • dat beleid in overleg met het zorgpersoneel werd bepaald
  • dat de zorgverleners wisten waar ze met hun vragen en ideeën terecht konden
  • dat er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen waren
  • dat de zorgorganisatie het zorgaanbod en de personele inzet aanpaste en het testen op een COVID-19-besmetting faciliteerde.
Anke de veer

Bij de uitbraak van de crisis was er vanuit de zorgverleners veel kritiek op het landelijk beleid. Zorgverleners voelden zich vaak in de steek gelaten. Nu, terugkijkend, vinden veel zorgverleners dat hun zorgorganisatie het goed heeft gedaan. We zien in de reacties dat de communicatie met en het luisteren naar de zorgverleners daarbij cruciaal waren. Dit is des te belangrijker nu bij veel zorgverleners de rek er uit is.Anke de VeerSenior onderzoeker Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg

Het onderzoek

Het Nivel heeft in juni 2021 een online vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder 844 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten? Lees de gehele publicatie.

 

Wij zoeken nieuwe deelnemers voor ons Panel Verpleging & Verzorging
Bent u werkzaam als verpleegkundige, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken?
Meld u dan aan voor het Panel Verpleging & Verzorging

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.