Nieuws
07-11-2017

Nieuw: Nivel Barometer Solidariteit in het zorgstelsel

De nieuwe Nivel Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft inzicht in de betalingsbereidheid van Nederlandse bevolking voor zorgkosten van anderen. Hieruit blijkt dat de bereidheid om bij te dragen aan de zorgkosten van anderen is gedaald tussen 2013 en 2015. 

NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Er lijkt sprake van een ‘eigen schuld’-gedachte. Er bestaat een hoge solidariteit met mensen met een niet zo goede gezondheid en een genetische aanleg voor een ernstige ziekte. Tegelijkertijd blijken mensen minder solidair ten aanzien van leefstijl-gerelateerde zorgkosten.” In het rapport Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel worden verschillen in solidariteit en mogelijke verklaringen hiervoor verder toegelicht.  

Solidariteit staat voor de bereidheid om bij te dragen aan zorgkosten van iemand anders. Dit is een belangrijke pijler in het Nederlandse zorgstelsel. In Nederland dragen we via de zorgpremie voor het basispakket bij aan de betaling van de zorgkosten van zowel onszelf als van anderen.

Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel
De nieuwe online tool Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid te meten onder de algemene bevolking in Nederland. De vragen over solidariteit worden sinds 2013 elke twee jaar voorgelegd aan een steekproef van panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. We meten onder de panelleden solidariteit, verwachte solidariteit en solidariteit met elf specifieke groepen. In de loop van 2018 zullen de gegevens uit de meting van 2017 worden toegevoegd aan de barometer.

Consumentenpanel Gezondheidszorg
De gegevens in de Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel zijn verzameld binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel bestaat sinds 1992 en is opgezet om onder de algemene bevolking in Nederland meningen en kennis over de gezondheidszorg en de verwachtingen en ervaringen hiermee te meten. Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.