Publicatie

Publicatie datum

Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking.

Schors, W. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel: een onderzoek naar de bereidheid om voor anderen te betalen onder de algemene bevolking. www.nivel.nl: NIVEL, 2017. 28 p.
Download de PDF
In Nederland dragen we via de zorgpremie voor het basispakket bij aan de betaling van de
zorgkosten van zowel onszelf als van anderen. Dit noemen we solidariteit. Solidariteit is een
belangrijke pijler van het zorgstelsel. In dit onderzoek hebben we solidariteit gedefinieerd als de bereidheid om voor anderen te betalen. Uit dit onderzoek blijkt dat de solidariteit van de bevolking in Nederland is gedaald tussen 2013 en 2015, waarbij deze daling met name wordt veroorzaakt door bepaalde groepen. Ook is het verschil in solidariteit tussen groepen groot. Verder blijkt dat er een hoge mate van solidariteit is met mensen met een slechte gezondheid en genetische aanleg voor een ernstige ziekte, maar minder ten aanzien van leefstijl.
Gegevensverzameling