Nieuwe scores indicatoren Formulariumgericht Voorschrijven online
Nieuws
28-09-2021

Nieuwe scores indicatoren Formulariumgericht Voorschrijven online

De nieuwe landelijke scores over Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) staan online op de Nivel-site. Naast de scores op de bestaande indicator FGV1 worden nu ook de scores van de nieuwe indicatoren FGV2-diagnose en FGV3-long weergegeven. Voorschrijven volgens formularium draagt bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg en aan kostenbeheersing in de zorg. Inzicht in de behaalde score biedt handvatten voor de praktijk om het doelmatig voorschrijven te verbeteren.

Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de scores voor Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) van bijna 5000 huisartsenpraktijken in Nederland. Deze scores zijn gebaseerd op het aantal eerste voorschriften dat een huisarts conform formularium voorschrijft.

Grafieken geven inzicht in scores op drie indicatoren

Alle informatie over formulariumgericht voorschrijven vindt u in ons dossier Formulariumgericht Voorschrijven. Naast de scores op de bestaande indicator Formulariumgericht Voorschrijven 1 (FGV1) worden nu ook de scores van de nieuwe indicatoren FGV2-diagnose en FGV3-long weergegeven:

  1. De score op indicator FGV1 wordt berekend door het aantal eerste voorschriften voor een geneesmiddel met een werkzame stof dat conform formularium is (op basis van de ATC-code), te delen op het totaal aantal eerste voorschriften in een huisartspraktijk.
  2. Vanaf 2021 worden ook scores op twee nieuwe indicatoren FGV gemonitord; de indicator FGV2-diagnose toetst of het eerste voorschrift van de huisarts is voorgeschreven bij een indicatie die overeenkomt met het gebruikte formularium (met behulp van de ICPC-code);
  3. de indicator FGV3-long toetst of de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven bij medicatie voor astma of COPD (met behulp van de prescriptiecode (PRK-code).

NB: De praktijkscores worden per formularium weergegeven, omdat het formularium dat de huisarts gebruikt van invloed is op de hoogte van de score.

Twee grafieken met de gemiddelde score per kwartaal in 2021 voor indicator FGV2-diagnose, links met het NHG-formularium en rechts met het HealthBase-formularium:

  • Variatie tussen praktijken is weergegeven in verticale lijnen; 80% van de praktijken behaalde een score die lag binnen deze waarden.
  • Het getal onderin (N=...) geeft het aantal praktijken weer waarop de gemiddelde score in dat kwartaal is gebaseerd.
NHG Health Base

Alle scores zien? Ga naar dossier Formulariumgericht Voorschrijven

Het onderzoek

Sinds 2018 monitort het Nivel, in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland, hoe vaak er bij een eerste voorschrift een geneesmiddel wordt gekozen dat voorkomt in een door de huisarts gebruikt formularium. In het project FGV zijn hiervoor meerdere indicatoren ontwikkeld waarop praktijkscores berekend worden. De verzamelde scores worden gecontroleerd en eens per jaar doorgestuurd naar de zorgverzekeraars ten behoeve van de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.