Nivel-voorschrijven-dokter
Nieuws
06-02-2017

Nivel en Lareb gaan samen de werking van medicijnen monitoren, te beginnen met medicatie bij blaasklachten (BRIMM)

Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen een methode om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas, waarna de methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen. In het project BRIMM, dat  staat voor Baten RIsico Medicatie Monitor, verzamelen we informatie over de behandeling van blaasklachten. We gaan na welke behandeling het beste werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten. De ervaring van patiënten is hiervoor van groot belang.

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren.

Online vragenlijsten van Lareb aangevuld met zorggegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten, via Lareb Intensive Monitoring, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken.

Over het onderzoek
Het project wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Een begeleidingscommissie van vertegenwoordigers van Stichting Bekkenbodem Patiënten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Urologen adviseren het project. Daarnaast nemen een gezondheidseconoom en hoogleraar farmacotherapie deel aan de commissie.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.