Nivel gaat aantal huisartsenpraktijken dat meewerkt aan de respiratoire surveillance uitbreiden
Nieuws
02-12-2021

Nivel gaat aantal huisartsenpraktijken dat meewerkt aan de respiratoire surveillance uitbreiden

Sinds 1992 nemen veertig huisartsenpraktijken wekelijks keel- en neusmonsters af bij enkele patiënten met luchtwegklachten. Deze monsters worden bij het RIVM onderzocht op luchtwegvirussen. Deze zogenoemde Nivel Peilstations vormen hiermee al jaren de spil van de Nederlandse griepmonitoring; de respiratoire surveillance. Het Nivel gaat het aantal Peilstations uitbreiden om ook op regionaal niveau de verspreiding van luchtwegvirussen in de gaten te houden. Dit doen we in samenwerking met het RIVM.

Dankzij de landelijke respiratoire surveillance houden we grip op de circulatie van verschillende luchtwegvirussen, zoals het griepvirus (influenzavirus), het rhinovirus, het RS-virus en het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt (SARS-CoV-2). Met de huidige veertig Peilstations, alle onderdeel van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, doen we – globaal – uitspraken over het voorkomen van virussen op landelijk niveau en binnenkort breiden we deze signaleringsfunctie uit naar regionaal niveau.

Verspreiding op regionaal niveau

De uitbreiding van het aantal huisartsenpraktijken, die binnenkort van start gaat, zal in eerste instantie vooral informatie opleveren over de verspreiding van het griepvirus, het rhinovirus en het RS-virus en nauwelijks over de verspreiding van SARS-CoV-2. Dit komt doordat patiënten met luchtwegklachten gevraagd wordt zich bij teststraten van de GGD te laten testen op  SARS-CoV-2. In de toekomst zullen de Nivel Peilstations een grotere bijdrage leveren aan het grip houden op de circulatie van SARS-CoV-2; namelijk wanneer de teststraten van de GGD geleidelijk aan worden gesloten.

Achtergrond

De veertig Nivel Peilstations die al jarenlang de wekelijkse surveillance doen van (infectie)ziekten in Nederland, monitoren naast luchtweginfecties ook andere aandoeningen, zoals buikgriep. De nieuwe Peilstations zullen alleen het vóórkomen van luchtweginfecties wekelijks monitoren. De werving van deze nieuwe Peilstations wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van het Nivel en het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS. De nieuwe Peilstations zullen stap voor stap beginnen met bemonsteren. De resultaten zijn wekelijks te zien op onze Surveillance-pagina en op de website van het RIVM.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.