Nieuws
09-06-2017

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde sluit goed aan bij de praktijk (peiling 2, 2016)

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is in 2017, net als in 2012, positief beoordeeld door degenen die de opleiding volgen of pas hebben afgerond. De artsen-in-opleiding zijn tevreden over het onderwijs, hun opleiders en de organisatie van de opleiding. Dit blijkt uit een evaluatie-onderzoek van onderzoeksinstituut NIVEL.

Om kwetsbare ouderen goede zorg te kunnen bieden is veel specifieke kennis en ervaring nodig. Artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde worden opgeleid om deze kwetsbare ouderen te behandelen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen.

Omdat de praktijk waarin specialisten ouderengeneeskunde werkzaam zijn snel verandert en omdat het specialisme enorm is gegroeid vinden de SBOH (werkgever van artsen in opleiding en opdrachtgever van dit onderzoek) en SOON (samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde) het belangrijk de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te monitoren. Op die manier kan gewerkt worden aan de hoogst mogelijke kwaliteit van de opleiding.

Hoge beoordelingen, maar ook ruimte voor verbetering
Pas afgestudeerde artsen vinden dat de opleiding hen goed voorbereidt op het werk als specialist ouderengeneeskunde. Dit geldt voor alle opleidingsinstituten en locaties waar de opleiding gevolgd kan worden (GERION Amsterdam, GERION Groningen, LUMC Leiden en VOSON Nijmegen).

Hoewel de artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (aios) over het algemeen ook hoge beoordelingen geven aan de verschillende aspecten van de opleiding zien zij ook verbeterpunten. Vooral de aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping kan beter. Overige aandachtspunten zijn de werkdruk en communicatie tijdens enkele stages, de volgorde en aansluiting van het onderwijs en de aandacht voor organisatorische aspecten van het werk als specialist ouderengeneeskunde.

Herhaalde kwaliteitsmeting
In 2012 werd de kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde voor het eerst onderzocht. In 2016 is opnieuw een enquête gehouden onder specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en zijn ook pas afgestudeerde specialisten ouderengeneeskunde ondervraagd.

Meer dan 60% van de artsen in opleiding en 40% procent van de pas afgestudeerden vulden de vragenlijst in. De respons is een goede afspiegeling van de artsen in opleiding en pas afgestudeerden die op 1 januari 2016 bekend waren bij de SBOH. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om gericht aan verbeteringen te werken en eerder geïmplementeerde veranderingen te evalueren, zowel in het algemeen als per opleidingsinstituut.

Subsidiënt: SBOH (werkgever van artsen in opleiding) en SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland)​

Betrokken organisaties: VASON (vereniging van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde)