Publicatie

Publicatie datum

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2016: een herhaald onderzoek onder aios en pas afgestudeerden.

Vis, E.B.A., Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2016: een herhaald onderzoek onder aios en pas afgestudeerden. www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft het tweede onderzoek dat het NIVEL heeft gedaan naar de ervaren kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde. Het onderzoek is daarmee een herhaling van de tevredenheidsmeting die in 2012 onder aios specialisme ouderengeneeskunde is gehouden. In 2016 zijn niet alleen aios maar ook pas afgestudeerden gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde. De doelen van het onderzoek waren om:

(1) De beoordeling van nieuwe onderdelen van de opleiding voor het eerst in kaart te brengen;
(2) De resultaten van 2012 met de resultaten van 2016 te vergelijken;
(3) Verbeterpunten voor de opleiding te formuleren.

Hierbij is telkens gelet op verschillen tussen aios en pas afgestudeerden die eerder en later met de opleiding zijn gestart en aios die de opleiding volgen bij verschillende opleidingsinstituten.
Ongeveer 180 aios en 80 pas afgestudeerden hebben de vragenlijsten voor dit onderzoek ingevuld. Daarmee is een respons van 62% respectievelijk 43% bereikt.

Over het algemeen zijn de aios en de pas afgestudeerden tevreden over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Zo beoordelen de aios de leerzaamheid van de stages en leerperioden met een 7,8 als rapportcijfer, en vindt 85 procent van de pas afgestudeerden dat ze goed zijn voorbereid op verschillende competentiegebieden die nodig zijn in het werk als specialist ouderengeneeskunde. Over het algemeen zijn er relatief weinig verschillen in de resultaten ten opzichte van 2012. Ook naar opleidingsinstituut en instroomjaar zijn weinig systematische verschillen te zien.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn ook enkele aandachtspunten geformuleerd op basis van positief geformuleerde stellingen die in minder dan 50 of minder dan 68 procent van de gevallen door de aios worden onderschreven of minder goed scoren dan in 2012. Een belangrijk aandachtspunt is de aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping binnen de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Andere aandachtspunten hebben te maken met de aandacht voor wetenschap binnen de opleiding, de voorbereiding van de opleiding op bepaalde organisatorische aspecten in het werk als specialist ouderengeneeskunde, de werkdruk tijdens de stages, de communicatie vanuit de opleiding en de volgorde en aansluiting van het onderwijs.

Dit onderzoek biedt handvatten om de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te verbeteren. Het is daarnaast een goed middel om de tevredenheid van aios en pas afgestudeerden over de opleiding te monitoren, waardoor effectief gewerkt kan worden aan verbetering van de opleiding en waardoor het succes van geïmplementeerde veranderingen gemeten kan worden.