Publicatie

Publicatie datum

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2016: een herhaald onderzoek onder aios en pas afgestudeerden (peiling 2, 2016).

Vis, E.B.A., Velden, L.F.J. van der, Batenburg, R.S. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde beoordeeld anno 2016: een herhaald onderzoek onder aios en pas afgestudeerden (peiling 2, 2016). www.nivel.nl: NIVEL, 2017.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft het tweede onderzoek dat het NIVEL heeft gedaan naar de ervaren kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde. Het onderzoek is daarmee een herhaling van de tevredenheidsmeting die in 2012 onder aios specialisme ouderengeneeskunde is gehouden. In 2016 zijn niet alleen aios maar ook pas afgestudeerden gevraagd naar hun mening over de kwaliteit van de opleiding ouderengeneeskunde.

Doel
Dit onderzoek biedt handvatten om de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te verbeteren. Het is daarnaast een goed middel om de tevredenheid van aio's en pas afgestudeerden over de opleiding te monitoren, waardoor effectief gewerkt kan worden aan verbetering van de opleiding en waardoor het succes van geïmplementeerde veranderingen gemeten kan worden.

Methode
Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:
(1) De beoordeling van nieuwe onderdelen van de opleiding voor het eerst in kaart brengen
(2) De resultaten van 2012 vergelijken met die van 2016
(3) Verbeterpunten voor de opleiding formuleren

Hierbij is telkens gelet op verschillen tussen aio's en pas afgestudeerden die eerder en later met de opleiding zijn gestart en aios die de opleiding volgen bij verschillende opleidingsinstituten. Ongeveer 180 aio's en 80 pas afgestudeerden hebben de vragenlijsten voor dit onderzoek ingevuld. Daarmee is een respons van 62% respectievelijk 43% bereikt.

Uitkomsten
Over het algemeen zijn de aio's en de pas afgestudeerden tevreden over de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Zo beoordelen de aios de leerzaamheid van de stages en leerperioden met een 7,8 als rapportcijfer en vindt 85 procent van de pas afgestudeerden dat ze goed zijn voorbereid op verschillende competentiegebieden die nodig zijn in het werk als specialist ouderengeneeskunde. Over het algemeen zijn er relatief weinig verschillen in de resultaten ten opzichte van 2012. Ook naar opleidingsinstituut en instroomjaar zijn weinig systematische verschillen te zien.

Aandachtspunten
Naar aanleiding van dit onderzoek zijn ook enkele aandachtspunten geformuleerd op basis van positief geformuleerde stellingen die in minder dan 50 of minder dan 68 procent van de gevallen door de aios worden onderschreven of minder goed scoren dan in 2012. Een belangrijk aandachtspunt is de aandacht voor medisch inhoudelijke verdieping binnen de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Andere aandachtspunten hebben te maken met de aandacht voor wetenschap binnen de opleiding, de voorbereiding van de opleiding op bepaalde organisatorische aspecten in het werk als specialist ouderengeneeskunde, de werkdruk tijdens de stages, de communicatie vanuit de opleiding en de volgorde en aansluiting van het onderwijs.

Deze publicatie maakt deel uit van een reeks
Deze publicatie is de tweede in een reeks van peilingen over de waardering van de opleiding specialist ouderengeneeskunde. De eerdere publicatie in deze reeks (op te zoeken via de online zoekfunctie op de Nivel-site) is:
* Peiling 1 in 2012; publicatie 'Kwaliteit van de opleiding specialist ouderengeneeskunde: een onderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde in opleiding: peiling 1, 2012'.