Pilot PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening zorg in de eerste lijn?
Nieuws
04-02-2022

Pilot PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening zorg in de eerste lijn?

In februari gaat de pilot van het internationale PaRIS-onderzoek van start. Hierin onderzoekt een internationaal consortium onder leiding van het Nivel in 20 landen hoe de ervaringen van patiënten met de eerstelijnszorg invloed hebben op hun gezondheid. Vanaf 2020 ontwikkelde dit consortium hiervoor speciale vragenlijsten. Aan de pilot zullen zo’n 25 Nederlandse huisartsenpraktijken meedoen. Later zal het onderzoek op grote schaal plaatsvinden.

Veel landen kampen met een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen. Dit vereist aanpassing aan het zorgstelsel. Het PaRIS-onderzoek biedt uitkomst om de kwaliteit van zorg optimaal en toekomstbestendig te maken. We willen ten eerste begrijpen hoe de ervaringen die patiënten hebben met eerstelijns zorg van invloed zijn op hun gezondheid. Ten tweede geeft het onderzoek inzicht de werking van het zorgstelsel in de verschillende landen. Dit biedt inzichten die beleidsmakers kunnen gebruiken om zorgsystemen patiëntgerichter te maken.  Het onderzoek bestaat uit twee fasen.

Vragenlijsten ontwikkeld voor huisartsen en patiënten

De eerste fase bestaat uit het ontwikkelen, vertalen en testen van twee vragenlijsten. Eén voor huisartsen en één voor patiënten. Deze fase is inmiddels afgerond. We vragen huisartsen naar de middelen die zij hebben om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening te coördineren en deze patiënten te ondersteunen. Via vragenlijsten aan patiënten meten we hun ervaringen met de zorg die zij ontvangen (met zogenaamde PREMs). Hierin vragen we hen bijvoorbeeld naar de bejegening, communicatie of informatievoorziening rond de zorg die ze ontvingen. Ook onderzoeken we de patiëntgerapporteerde uitkomsten van die zorg (met PROMs), zoals klachten als pijn en vermoeidheid en hun kwaliteit van leven.

Pilot gaat van start

In de tweede fase van het onderzoek wordt een pilot gestart in alle deelnemende landen. Daarvoor benaderen we, in samenwerking met Calculus, momenteel huisartsenpraktijken in Nederland. De huisartsenpraktijken die meedoen vullen de voor hen ontwikkelde vragenlijst in. Binnen deze praktijken zal ook een selectie van patiënten van 45 jaar en ouder uitgenodigd worden om de patiëntenvragenlijst in te vullen. Na de zomer verwachten we de eerste resultaten.

Inzicht in diverse zorgsystemen na grootschalig onderzoek

Later dit jaar zal het onderzoek worden uitgebreid en zullen nog veel meer huisartsen en hun patiënten de vragenlijsten invullen. Zo krijgen we een goed beeld van de eerstelijnszorg in diverse zorgsystemen wereldwijd.

Over het onderzoek

Voor de uitrol en coördinatie van dit onderzoek binnen de Nederlandse huisartsenpraktijken is het Nivel betrokken als National Project Manager. Daarnaast is een ander team binnen het Nivel ook betrokken als consortiumleider voor de internationale organisatie van het onderzoek, welke in handen is van het PaRIS-SUR Consortium. Hierin werken we samen met Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute en Optimedis AG. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van  de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

E-mailadres
U kunt zich op elk moment afmelden, via de link in de voettekst van onze e-mails. Meer over ons privacybeleid vindt u bij Privacyverklaring Nivel. Als marketingplatform gebruiken wij MailChimp. Wanneer u zich via 'Aanmelden' abonneert op onze nieuwsuitingen, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar MailChimp voor verwerking. Meer hierover vindt u bij Mailchimp's legal policies.