Start grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de medische arrestantenzorg
Nieuws
19-12-2022

Start grootschalig onderzoek naar de kwaliteit van de medische arrestantenzorg

In december 2022 start het Nivel samen met GGD Amsterdam en het Amsterdam UMC een driejarig onderzoek naar de kwaliteit van medische arrestantenzorg. Met inbreng van expertise en ervaringen uit de praktijk ontwikkelen we een specifieke kernset van indicatoren voor het meten van de kwaliteit van deze zorg, die we voorzien van een praktische handleiding. Door de indicatoren die we ontwikkelen te testen op bestaande zorggegevens, afkomstig uit elektronische patiëntendossiers uit de medische arrestantenzorg, brengen we ook de huidige kwaliteit van deze zorg in kaart. Bovendien ontwikkelen we een methode om die kwaliteit te blijven monitoren, zodat er de zorg gericht kan worden bijgestuurd en verbeterd.

Op dit moment is er weinig bekend over de kwaliteit van medische arrestantenzorg. Wel weten we dat deze verschilt van reguliere eerstelijnszorg en dat het meten van de kwaliteit daarom een eigen aanpak behoeft.

Adviserende en deelnemende rol voor stakeholders en experts

We stellen een expertgroep samen uit partijen betrokken bij de organisatie en uitvoering van de medische arrestantenzorg. Op basis van hun kennis en ervaringen, die we aanvullen met kennis uit de literatuur en ervaringen van andere zorgdisciplines, definiëren we wat de belangrijkste aspecten zijn van kwaliteit van medische zorg voor arrestanten. Hier leiden we vervolgens een set kwaliteitsindicatoren uit af. Uiteindelijk leveren we een set geteste, zinvolle kwaliteitsindicatoren voorzien van een handleiding voor het adequaat registreren van de arrestantenzorg. Ook bevat de handleiding aanbevelingen om de bruikbaarheid van de registratiesystemen te vergroten.

Over het onderzoek

Het driejarige onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is een van de projecten binnen hun programma Forensische Geneeskunde. Met dit programma draagt ZonMw bij aan de wetenschappelijke onderbouwing en de kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische geneeskunde. Wilt u meer meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers (genoemd bij de rubriek ‘Contact’ op deze pagina).

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.