Nivel: Start tweejarige evaluatie aanpak ggz wachttijden
Nieuws
14-09-2023

Start tweejarige evaluatie aanpak ggz-wachttijden

Het Nivel start samen met het Trimbos-instituut een tweejarig evaluatieonderzoek naar de aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Regionaal worden diverse activiteiten ondernomen om de wachtlijstproblematiek te verminderen. In hoeverre lukt het de regio’s om de wachttijden in de ggz terug te dringen en wat werkt hierbij wel en niet? Dat zijn de vragen die onderzoekers van het Nivel en het Trimbos-instituut gaan beantwoorden, samen met ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers van InBegrepen en MIND.

De toegankelijkheid van de ggz staat al jaren onder druk. Ondanks landelijke afspraken over maximum aanvaardbare wachttijden voor intake en behandeling worden deze normen in de praktijk regelmatig overschreden. Dit kan ertoe leiden dat de problemen van patiënten verergeren. Ook zet het zorgverleners in bijvoorbeeld de huisartsenpraktijk onder druk, aangezien zij hun rol als poortwachter en verwijzer niet goed kunnen vervullen.

Zowel cliënten als zorgverleners hebben veel last van de wachttijden voor de ggz. Met kennis over wat regionaal wel en ook juist niet werkt om de wachttijden te verminderen kan iedereen die hierbij betrokken is bijdragen aan verbeteringen; van praktijkprofessional en cliënt tot beleidsmaker.
Profile picture for user t.magnee@nivel.nl

Regio’s zetten in op ‘versnellers’ en domeinoverstijgende samenwerking

Om te helpen de wachttijden te beheersen  worden er sinds 2022 zogenaamde ‘regionale versnellers’ ingezet met subsidie vanuit het ZonMw-programma Versnellers in de ggz. Een versneller is iemand die zich richt op het opbouwen, voortzetten of uitbreiden van de regionale samenwerking tussen de ggz en andere partijen. Deze partijen kunnen huisartsenpraktijken zijn, maar ook hulpverleners in het sociaal domein, zelfregie- en herstelcentra en verzekeraars. In het evaluatietraject is bijzondere aandacht voor de manieren waarop de inzet van versnellers en domeinoverstijgende samenwerkingen kunnen helpen bij het terugdringen van de wachttijden.

We hopen bij te dragen door te achterhalen welke maatregelen wel en niet werken bij het verkorten van de wachtlijsten. Regio’s krijgen hierdoor hopelijk meer grip op dit taaie vraagstuk, zodat cliënten tijdiger en beter worden geholpen.

Over het onderzoek

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is in augustus 2023 gestart door het Nivel en het Trimbos-instituut in samenwerking met InBegrepen, een coöperatie van zelfstandige, professionele ervaringsdeskundigen die zich inzet voor inclusief beleid in de zorg, en Stichting MIND, een fondsenwervende organisatie die onder andere publieksvoorlichting geeft. In de komende maanden benaderen het Trimbos-instituut en het Nivel betrokkenen uit de verschillende regio’s om gezamenlijk te kijken naar de middelen en activiteiten die zij inzetten om de wachttijden in hun regio terug te dringen. Ook wordt er gekeken naar de doelen die daarbij worden nagestreefd en in hoeverre het lukt die doelen te bereiken. De succesfactoren, knelpunten en geleerde lessen die naar voren komen worden tussentijds met de regio’s uitgewisseld, tijdens bijeenkomsten. Ook worden bevindingen gedeeld op een digitaal platform, zodat regio’s die (nog) geen ZonMw-subsidie ontvangen hier ook profijt van hebben. De eindresultaten worden over twee jaar gepubliceerd in een eindrapportage en ook tijdens een symposium.

Meer weten over dit onderzoek?
Neem dan gerust contact op met Nivel-onderzoekers Tessa Magnée, t.magnee@nivel.nl, of Bart Knottnerus, b.knottnerus@nivel.nl. Zij vertellen u er graag meer over.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.