Nivel: Vijftien jaar na de opleiding is nog zo’n 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten werkzaam in hun beroep
Nieuws
24-01-2023

Vijftien jaar na de opleiding is nog zo’n 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten werkzaam in hun beroep

Waar veel beroepen te maken hebben met vroegtijdige uitstroom uit het vak, is dit bij MKA-chirurgen en orthodontisten niet het geval. Nederland kent twee tandheelkundig specialismen: Mondziekten-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie) en orthodontie. Beide beroepsgroepen zijn ongeveer even groot: in 2022 zijn zo’n 281 MKA-chirurgen en 291 orthodontisten werkzaam in Nederland. Ook werken beide beroepsgroepen een vergelijkbaar aantal fte. De meeste afgestudeerde MKA-chirurgen en orthodontisten gaan na hun opleiding werken in hun beroep en blijven dit relatief lang doen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Nivel uitvoerde in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het onderzoek ondersteunt de landelijke capaciteitsramingen die het Capaciteitsorgaan elke drie jaar afgeeft aan het ministerie van VWS.

Nederland kent al sinds 1999 een systeem van capaciteitsramingen waarmee de opleidingsinstroom voor zorgberoepen kan worden bijgestuurd. Daarvoor is het nodig om zicht te hebben op de vraag naar zorgberoepen én op het huidige en toekomstige aanbod van de betreffende beroepsgroepen. Met deze kennis kan het Capaciteitsorgaan bepalen wat de benodigde opleidingsinstroom voor deze specialisaties dient te zijn om in de toekomst voldoende menskracht werkzaam te hebben in deze beroepen.

Bijna iedereen direct na de opleiding aan het werk

MKA-chirurgen hebben een lange basis- en vervolgopleiding achter de rug. Bijna allemaal kiezen zij dan ook voor het vak waarin zij zijn opgeleid en blijven zij relatief lang werkzaam in het beroep. Dit laatste geldt overigens ook voor de orthodontisten. Vijftien jaar na de opleiding is nog zo’n 90% van de MKA-chirurgen en orthodontisten werkzaam in hun sector.

Uitstroom van 30% tot 40% in de komende tien jaar

Wat betreft de uitstroom, doorgaans vanwege pensioen: verwacht wordt dat ongeveer een derde van de MKA-chirurgen de komende tien jaar zal uitstromen. Voor orthodontisten ligt die uitstroom met 40% wat hoger. Dit heeft te maken met de leeftijdsopbouw van de beroepsgroep. Voor beide beroepsgroepen geldt dat beduidend minder vrouwen dan mannen zullen uitstromen. Dit komt doordat vroeger deze beroepen in meerderheid door mannen werden beoefend. Geleidelijk aan zijn echter steeds meer vrouwen de opleiding gaan volgen. Deze zijn gemiddeld dus nog wat jonger dan hun meeste mannelijke collega’s.

Waarnemende tandheelkundig specialisten werken minder fte dan tandheelkundig specialisten in loondienst of in een maatschap

Gemiddeld werken MKA-chirurgen en orthodontisten respectievelijk 0,84 en 0,83 fte. Waarnemend MKA-chirurgen werken minder fte dan MKA-chirurgen in een maatschap of in loondienst. Dit geldt ook voor orthodontisten. Orthodontisten die werkzaam zijn in een ziekenhuis, werken gemiddeld 0,94 fte en zzp-ers werken gemiddeld 0,73 fte.

Driekwart van de MKA-chirurgen en orthodontisten schat in evenveel uren te blijven werken

De meeste MKA-chirurgen en orthodontisten (ruim driekwart) verwachten zelf dat zij de komende vijf jaar evenveel zullen werken als zij nu doen. Van degenen die verwachten dat de omvang van hun werkweek zal veranderen, denkt het merendeel dat zij minder zullen gaan werken. Het is lastig in te schatten of het aantal werkuren van de hele beroepsgroep naar aanleiding hiervan ook echt gaat veranderen. Dit is afhankelijk van de wensen van de toekomstige orthodontisten en MKA-chirurgen én van de organisatorische mogelijkheden om meer of minder uren te gaan werken.

Over het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een enquête onder MKA-chirurgen en orthodontisten in Nederland. Van de MKA-chirurgen vulde 47% (N=178) de enquête in en van de orthodontisten 45% (N=184). Naast de enquêtegegevens maakten we gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.