Nieuws
01-06-2017

Wat vinden verzekerden van het kiezen van een zorgverzekering?

Zes op de tien verzekerden vindt het kiezen van een zorgverzekering belangrijk. Ruim een derde van de verzekerden zegt 1-2 uur te hebben besteed aan de keuze voor een zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Verschil tussen wisselaars en niet-wisselaars van zorgverzekering
Verzekerden die zijn gewisseld geven vaker aan het kiezen van een zorgverzekering de moeite waard te vinden dan verzekerden die niet zijn gewisseld. Ook vinden zij de keuze significant makkelijker dan niet wisselaars. Ook besteden wisselaars meer tijd aan de keuze voor een zorgverzekering dan niet-wisselaars. Van de wisselaars zegt 28 % 3-4 uur aan de keuze te hebben besteed, tegenover 12% van de niet-wisselaars.

Onderzoeksmethode
In februari 2017 heeft een steekproef van 1.500 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst ontvangen met vragen over, onder andere, het kiezen van een zorgverzekering. De resultaten zijn gebaseerd op 659 respondenten (respons 44%).
In november 2016 heeft een steekproef van 1.500 panelleden uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een vragenlijst ontvangen met vragen over, onder andere, de verwachte tijdsbesteding aan de keuze voor een zorgverzekering. De resultaten zijn gebaseerd op 616 respondenten (respons 41%). Wanneer er uitspraken worden gedaan over de algemene bevolking is er een weging toegepast om hiervoor te corrigeren.

Voor meer resultaten zie:
W. van der Schors, A. Brabers en J. de Jong, Meer dan de helft van de verzekerden vindt kiezen zorgverzekeraar belangrijk, Utrecht: NIVEL, 2017 

W. van der Schors,  A. Brabers, & J. de Jong, Zorgverzekering kiezen: hoeveel tijd zijn verzekerden bereid te besteden en hoeveel tijd besteden ze eraan?  Utrecht: NIVEL, 2017

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.