Publicatie

Publicatie datum

De meerwaarde van de orthopedagoog-generalist: nut en noodzaak van de beroepsgroep bezien vanuit
werkgeverperspectief.

Flinterman, L., Vis, E., Batenburg, R. De meerwaarde van de orthopedagoog-generalist: nut en noodzaak van de beroepsgroep bezien vanuit werkgeverperspectief. Utrecht: Nivel, 2024. 30 p.
Download de PDF
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de rol en toegevoegde waarde van de orthopedagoog-generalist vanuit het perspectief van hun werkgevers.

De orthopedagoog-generalist is sinds 1 januari 2020 opgenomen in het BIG-register als ‘artikel 3 beroep’. De huidige opleiding tot orthopedagoog-generalist wordt niet bekostigd vanuit de overheid. In het kader van de besluitvorming om dit mogelijk te wijzigen is dit onderzoek uitgevoerd om twee vragen te beantwoorden: (1) welke specifieke rol de orthopedagoog-generalist heeft ten opzichte van andere beroepen in termen van taken en verantwoordelijkheden, en (2) wat de wensen van werkgevers zijn met betrekking tot het aantal in te zetten orthopedagogen-generalist. Op basis hiervan is voor drie varianten een inschatting gemaakt van het aantal op te leiden de orthopedagogen-generalist in de toekomst, en de kosten die hiermee gepaard zouden gaan. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, analyses van eerder verzamelde data focusgroepen en interviews met werkgevers.