Veerkrachtige zorgverleners hebben meer aandacht voor veiligheid en kwaliteit van zorg tijdens de coronacrisis
Nieuws
01-03-2022

Veerkrachtige zorgverleners hebben meer aandacht voor veiligheid en kwaliteit van zorg tijdens de coronacrisis

Zorgverleners noemen zichzelf over het algemeen veerkrachtig. Ook hebben zij een positief beeld van de patiëntveiligheid in hun organisatie tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit vragenlijstonderzoek van het Nivel. Het onderzoek bevestigt dat veerkrachtige zorgverleners beter kunnen omgaan met onverwachte situaties, en dat zij deze vaker meemaken. Veerkrachtigere zorgverleners hebben meer aandacht voor veiligheid en kwaliteit van zorg tijdens de coronacrisis.

Tijdens de coronacrisis vielen veel zorgverleners uit, waardoor de werkdruk toenam en de veiligheid van de zorg onder druk kwam te staan. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat veerkracht van zorgverleners bijdraagt aan goede patiëntveiligheid en dat het een burn-out bij zorgverleners kan voorkomen. We vroegen verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners huisartsenzorg en begeleiders naar hun veerkracht tijdens de coronacrisis.

Doormaken corona-infectie heeft positieve invloed op veerkracht

Zorgverleners gaven aan over het algemeen veerkrachtig te zijn. Het zelf doormaken van een COVID-19-infectie en het bieden van zorg aan coronapatiënten hebben een positieve relatie met de ervaren veerkracht van zorgverleners. Daarnaast zien we dat de oudere zorgverleners (≥56 jaar) lager scoren op ervaren veerkracht dan de jongere zorgverleners.

Veerkrachtige zorgverleners hebben meer aandacht voor patiëntveiligheid

Veerkrachtigere zorgverleners gaven significant vaker aan flexibel om te gaan met onverwachte situaties en vaker onverwachte situaties mee te maken. Ook is de aandacht voor veiligheid tijdens de coronacrisis groter onder veerkrachtigere zorgverleners. Zij gaven aan dat het werken volgens protocollen en richtlijnen tijdens de crisis is verbeterd en dat ze zich nu meer bewust zijn van het belang van veiligheid en kwaliteit van zorg. Deze resultaten lijken het beeld te bevestigen dat veerkrachtig zijn helpt om beter om te kunnen gaan met de onverwachte situaties tijdens de coronacrisis.

Veerkracht versterken voor toekomstige crisissituaties

De coronacrisis zal niet de laatste onvoorziene crisissituatie zijn waar de gezondheidszorg mee te maken krijgt. Door individuele en organisatorische veerkracht te versterken, verhogen zorginstellingen hun aanpassingsvermogen. Daarmee kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg in toekomstige crisissituaties beter gewaarborgd blijven.

Over het onderzoek

In juni 2021 is een online vragenlijst uitgezet onder 2611 zorgverleners die deelnemen aan het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel. 844 zorgverleners hebben de vragenlijst ingevuld (33% respons).

Livestream Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen op 3 maart
Het Nivel doet uitgebreid onderzoek naar patiëntveiligheid met de Monitor Patiëntveiligheid 2019-2022. Op donderdag 3 maart 2022, om 15:00, overhandigt Cordula Wagner het rapport met de resultaten van de vijfde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen aan het ministerie van VWS. Zij presenteert daarbij de belangrijkste resultaten, gevolgd door een tafelgesprek met stakeholders vanuit de ziekenhuizen, beroepsgroepen en overheid. Wees erbij via https://www.nieuwspoort.nl/stream/amsterdam-umc/

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.