Aanvraagformulier gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek en/of publicaties. Onderstaand formulier is bedoeld voor het aanvragen van gegevens.

Wij ontvangen graag aanvullende informatie over uw aanvraag. U kunt bijlagen met het formulier meezenden.
 
Organisatie aanvrager
Naam aanvrager
Adres aanvrager
Telefoonnummer aanvrager
E-mail adres aanvrager
Opdrachtgever onderzoek
Titel van het onderzoek
Doel van het onderzoek
Omschrijving van het onderzoek
Onderzoeksvragen die beantwoord worden met de gevraagde gegevens
Aard van de gevraagde gegevens of diensten
 Eén of meer tabellen en/of grafieken
 Bestand(en) ten behoeve van door aanvrager uit te voeren statistische analyses
 Factsheet(s)
 anders, namelijk:
Specificatie gevraagde gegevens of diensten (bijvoorbeeld, welke discipline(s), onderwerp(en), jaren).
Gewenste leverdatum (dd-mm-jjjj)
Wat is het beoogde eindproduct?
 Artikel
 Factsheet
 Rapport
 Webpublicatie
 Anders, nl.
Beoogde publicatiedatum
Toelichting (max. 500 tekens)
Stuur bijlagen mee