Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - cijfers over ziekten en zorg

Hoeveel mensen komen er bij de huisarts? Welke klachten ziet de fysiotherapeut? Hoeveel mensen hebben griep? Of schurft? Hoe zat dat vorig jaar? Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert cijfers over de aard en omvang van eerstelijns gezondheidszorg in Nederland, en cijfers over het voorkomen van ziekten en aandoeningen, op week- en jaarbasis. Daarnaast wordt op grote schaal onderzoek gedaan met deze cijfers, bij het Nivel zelf en elders. 

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste LijnEen van de databases van het Nivel
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Hiermee levert het Nivel kennis over zorg vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van zorg.

Uniek! Combinatie van data en expertise
Kort gezegd: met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikken we over een unieke combinatie van middelen en mensen om snel en betrouwbaar cijfers over gezondheid en zorg te genereren. Onze vele en diverse eerstelijnszorgdata en onze experts in onderzoek en data science staan hier namelijk garant voor.

Lamp met schaduwWaarom: kennis voor betere zorg

We verzamelen en analyseren de gegevens die aangesloten zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. In opdracht van het ministerie van VWS beheren we deze actuele, landelijk representatieve kennisinfrastructuur voor:

  1. het genereren van cijfers over ziekten en zorg: cijfers over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen, het gebruik van zorg en de kwaliteit van de zorg in de gehele eerste lijn
  2. het doen van aanvullend onderzoek: onze veelzijdige databron wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.

Zodoende geeft het Nivel invulling aan zijn missie: ‘kennis voor betere zorg’.

TurfstreepjesWat: cijfers ziekten en aandoeningen per week - Surveillance

Wekelijks biedt Nivel Surveillance de actuele cijfers aan over het optreden van plotselinge veranderingen in ziektepatronen, met name infectieziekten. Zo rapporteren we over het vóórkomen van griep, COVID-19 of een andere infectieziekte. We genereren onze weekcijfers op basis van de gegevens die huisartsenpraktijken die deel uitmaken van Nivel Zorgregistraties vastleggen on hun patiëntendossiers. Voor onze respiratoire surveillance worden deze gegevens aangevuld met extra gegevens die de Nivel Peilstations elke week aanleveren. Onze cijfers van ziekten en aandoeningen bieden inzicht in de volksgezondheid en in effecten van gezondheidsbeleid.TurfstreepjesWat: vóórkomen ziekten en aandoeningen op jaarbasis - Huisartsenregistraties

Hoe vaak per jaar komen welke gezondheidsproblemen voor in de Nederlandse bevolking? Elk jaar presenteren we de jaarcijfers van de prevalentie en incidentie van geregistreerde gezondheidsproblemen, aan de hand van huisartsenbezoeken van patiënten.
Kies een ziekte of aandoening (een ICPC-code) waar u meer over wilt weten en we presenteren u de kerncijfers van vele jaren, zodat u kunt zien vaak deze voorkomt door de tijd. Of raadpleeg onze jaarlijkse publicaties met alle kerncijfers over ziekten en aandoeningen.

TurfstreepjesWat: zorg in de eerste lijn - aard, omvang en kwaliteit (jaarlijks)

In opdracht van het ministerie van VWS leveren we jaarlijks kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Onze kerncijfers betreffen de volgende beroepsgroepen:

 

 

 

Producten en dienstenHoe: methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We ontvangen de zorggegevens van de honderden eerstelijns zorgdisciplines die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn namelijk registraties uit de elektronische patiëntendossiers die zij routinematig vastleggen. Hoe komen hieruit onze cijfers tot stand?

Verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijkMet wie: informatie voor deelnemers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata hebben we met veel verschillende partijen te maken. Voor iedere partij bieden we 'informatie op maat' aan, over onze werkwijze en meer.

Informatie voor (deelnemende) zorgverleners

Zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners is onze dataverzameling niet mogelijk. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden? Dit en meer vindt u bij Informatie (deelnemende) zorgverleners. Of vul direct het deelnameformulier in.

Informatie voor deelnemende patiënten (via hun zorgverlener)

Veel zorgverleners in Nederland zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en doen dus mee aan het verzamelen van gegevens ten behoeve van Nivels gezondheidszorgonderzoek. Wat houdt het in voor de patiënt als zijn of haar zorgverlener zorggegevens van patiënten (geanonimiseerd!) registreert voor het Nivel?

Informatie specifiek voor deelnemende Peilstations

Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van aanvullende gegevens die zo’n 140 huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations. Wij bieden specifieke informatie en tips aan onze Peilstations, voor het werken in de Peilstationsmodule en meer.

Over het onderzoekOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kent een structuur van governance, waarbinnen de interne kwaliteit wordt geborgd en de inbedding van stakeholders en deelnemende zorgverleners. Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar; deze subsidie is onderdeel van de instellingssubsidie van het Nivel.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Ga voor meer informatie naar Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn of neem contact met ons via zorgregistraties@nivel.nl
Wilt u zelf gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

Hasselaar, J. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - cijfers over ziekten en zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 24-05-2023; geraadpleegd op 01-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn