Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - databron ziekten en zorg in de eerste lijn

Op basis van registraties van huisarts, huisartsenspoedpost, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtist, logopedist

Een van de databases van het Nivel

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Hiermee levert het Nivel kennis over zorg vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers; dat van zorgaanbieders; dat van de organisatie van zorg.

Wat is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn precies?Wat is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn precies?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een kennisinfrastructuur met meerdere dimensies. Het omvat een enorme databank met cijfers over ziekten en zorg, vele datagedreven onderzoeksactiviteiten én de professionals die hierbij betrokken zijn; onderzoekers, data-experts en relatiebeheerders. Lees er meer over bij Dit zijn we: Nivel-bron met zorgdata en onderzoeksexpertise.

Dit maakt ons uniek: de combinatie van heel veel data, kennis en een netwerkDit maakt ons uniek: de combinatie van heel veel data, kennis en een netwerk

Met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beschikt het Nivel over een enorme hoeveelheid data – die teruggaat tot 1970 – over het vóórkomen van aandoeningen in Nederland én over de zorgverlening en kwaliteit van zorg van diverse eerstelijnszorgverleners. Dit in combinatie met onze onderzoeksexpertise én inhoudelijke expertise, die we inzetten in een netwerk van vele samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere kennisinstituten, maakt ons uniek. Lees meer over onze unieke positie in het gezondheidszorgonderzoek in Nederland.

Onze kernactiviteiten

Bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn houden we ons continu bezig met ontwikkelen en beheren van een landelijk representatieve kennisinfrastructuur met data over ziekten en zorg, voor eigen onderzoek en onderzoek door derden. Lees meer over onze kernactiviteiten, hier kort genoemd:

 • We genereren van cijfers over ziekten en cijfers over zorg in de eerste lijn, op basis van registraties van huisartsen, huisartsenspoedposten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en logopedisten (deze laatste beroepsgroep t/m met 2022).
 • We doen zelf onderzoek met de cijfers, in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn en in de onderzoeksprogramma's.
 • We stellen de cijfers ter beschikking voor onderzoek aan derden (onder voorwaarden).
 • We zorgen ervoor dat onze infrastructuur in stand blijft en continu wordt doorontwikkeld.

Met wie: deelnemen en deelnemers aan Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMet wie: deelnemen en deelnemers aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata hebben we met veel verschillende partijen te maken. Onze relatiemedewerkers onderhouden de directe contacten met onze deelnemers en geïnteresseerden. Online bieden we 'informatie op maat' aan, aan

Vormen van output: onze ‘producten’Vormen van output: onze ‘resultaten’
 

1. Cijfers over ziekten en cijfers over verleende zorg direct online

Onze jaarlijkse kerncijfers over ziekten en aandoeningen geven inzicht in de gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking. Selecteer online een ziekte of aandoening en bekijk de kerncijfers van vele jaren, zodat u trends kunt zien.

 

 

Onze up-to-date weekcijfers over ziekten en aandoeningen geven een actueel beeld van wat er heerst. De cijfers zijn landelijk representatief en worden gebruikt door het RIVM en voor beleidsvoering, bijvoorbeeld door het ministerie van VWS.

 

Onze cijfers over zorg verleend in de eerste lijn bieden inzicht in de aard, omvang en de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland. 

 

 

 

2. Downloadable publicaties

Bij Nivel-publicaties met gebruikmaking van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vindt u alle publicaties waarbij gebruik gemaakt is van data uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, chronologisch geordend (aflopend). Denk aan jaarrapportages, rapporten, factsheets, wetenschappelijke artikelen, infographics en spiegelrapportages (deze laatste worden op maat aangeboden aan deelnemende zorgverleners).

3. Informatie op maat aan vaste samenwerkingspartners

Voor een aantal vaste samenwerkingspartners verzorgen we structurele informatievoorziening over het vóórkomen van ziekten en aandoeningen en het zorggebruik onder de bevolking. Dit doen we voor:

 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • het Nationaal Influenza Centrum
 • het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
 • het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • de Staat van Volksgezondheid en Zorg (onderdeel VWS)

4. Spiegelrapportages voor deelnemende zorgverleners

Zorgverleners die hun gegevens registreren en ten behoeve van onderzoek delen met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, krijgen in ruil voor hun deelname jaarlijks een spiegelrapportage van hun praktijk. Hiermee kan de zorgverlener zien hoe het zorggebruik van zijn eigen praktijk verschilt van vergelijkbare praktijken én het landelijk gemiddelde. De spiegelrapportages zijn te benaderen via de Spiegelrapportagemodule op de afgesloten omgeving van mijnnivel.nl, waar deelnemende zorgverleners een eigen, bewaakte toegang toe krijgen. 

Spiegelrapportages

Hoe: methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste LijnHoe: methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We ontvangen zorggegevens van honderden eerstelijns zorgdisciplines die bij ons zijn aangesloten. Dit zijn registraties die zij routinematig vastleggen in hun patiëntendossiers. Hoe komen onze cijfers hieruit tot stand?

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Gegevens aanvragen voor onderzoek

Wilt u ook gegevens uit onze registraties gebruiken voor onderzoek? Bekijk de mogelijkheden bij Informatie over gegevens aanvragen of vul direct het aanvraagformulier in.

Organisatie, bestuur en samenwerkingspartnersDe organisatie: bestuur, team en samenwerkingen

De organisatie van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een organisatie kent een structuur van governance, waarbinnen de interne kwaliteit wordt geborgd en de inbedding van stakeholders en deelnemende zorgverleners.
Voor het realiseren van de doelstelling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks een subsidie beschikbaar.

Vaste samenwerkingspartners

We werken met veel partijen samen, nationaal en internationaal; we delen data en ook werken onze onderzoekers samen met onderzoekers van vele andere partijen. Vaste samenwerkingspartners zijn:

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Staat van Volksgezondheid en Zorg (onderdeel van VWS)
 • Nationaal Influenza Centrum; het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO)
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit met u in contact te komen!

Overbeek, L. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - databron ziekten en zorg in de eerste lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn