Aanvragen van gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Gegevens uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek en/of publicaties. Door het formulier op deze pagina in te vullen kunt u gegevens aanvragen.

De gewenste gegevens kunt u in verschillende vormen ontvangen: als databestand, in tabelvorm of als factsheet. 

Doorzichtige lampMeer informatie nodig?

Ga naar Informatie over het aanvragen van gegevens voor informatie over mogelijkheden, werkwijze, voorwaarden, tarieven en een overzicht van de eerdere aanvragen van gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Meer weten Formulier aanvragen gegevens

 Verplicht invullen
Gegevensaanvraag t.b.v. input projectvoorstel
Aard van de gevraagde gegevens of diensten
Krijgen andere partijen dan de aanvragende partij toegang tot de opgevraagde databestanden?
Wat is het beoogde eindproduct?

In verband met de veiligheid verzoeken wij u om eventuele bijlagen separaat te e-mailen naar zorgregistraties@nivel.nl
Er worden bijlage(n) ingezonden
Korteweg, L. Aanvragen van gegevens - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-04-2023; geraadpleegd op 05-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanvragen-van-gegevens