Patiëntveiligheid ziekenhuizen en ZBC’s (zesde meting)

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

De Monitor Patiëntveiligheid bestaat sinds 2004. Sindsdien meten en monitoren we systematisch de patiëntveiligheid in ziekenhuizen in Nederland, in verschillende onderzoeksprojecten
 

Dit meest recente project is de Monitor Patiëntveiligheid ziekenhuizen en ZBC’s (zesde meting). Het bestaat uit twee dossierstudies binnen de Monitor Zorggerelateerde Schade en verschillende verdiepingsstudies.

Doel

Het overkoepelende doel is met de Monitor Zorggerelateerde Schade opnieuw periodiek in kaart te brengen wat de aard, ernst en omvang van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s).
Doel van de verdiepingsstudies is meer inzicht te bieden op specifieke thema’s en bij te dragen aan het duiden van de cijfers uit de Monitor Zorggerelateerde Schade.

Onderdelen Monitor Patiëntveiligheid 2023-2027

 1. Monitor Zorggerelateerde Schade 2023-2027, twee dossierstudies: we blijven de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra monitoren. Hiervoor worden dossiers van patiënten die overlijden in of ontslagen worden uit de medisch-specialistische zorg beoordeeld. Deze monitor 2023-2027 betreft
  • de zesde meting in ziekenhuizen
  • de derde meting in de zelfstandige behandelcentra

En de volgende verdiepingsstudies:

 1. Verminderen registratielast en de rol van het elektronisch patiëntendossier (EPD) in patiëntveiligheid: het verkrijgen van inzicht in de implementatie, toepassing en toegevoegde waarde van registraties van de kwaliteitsindicatoren uit de 10 VMS-veiligheidsthema’s. Deze informatie geeft ons handvatten voor concrete aanbevelingen voor een reductie van de registratielast
   
 2. Toepassing medische technologie
  in twee deelstudies:
  • verkennen van het beleid en huidige stand van zaken ten aanzien van medische technologie en patiëntveiligheid, zowel binnen het ziekenhuis als over de muren van het ziekenhuis heen
  • inzicht bieden in hoeverre medische technologie een rol speelt bij het ontstaan van zorggerelateerde schade bij endoscopische ingrepen binnen het maag-darm-lever-specialisme (MDL) en implantaten bij de orthopedie
    
 3. Zorg voor kwetsbare ouderen
  We richten ons op het inzichtelijk maken en signaleren van risicomomenten en keuzemomenten in de zorgketen voor kwetsbare ouderen van boven de 70 jaar
   
 4. Antistollingszorg
  We bieden inzicht in de procesmaatregelen en het handelingsproces rondom het gebruik van antistollingsmiddelen in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra, in het perioperatief proces. Dit draagt bij aan de waarborging van en het anticiperen op veiligheidsrisico’s bij het gebruik van antistollingsmiddelen.
   
 5. Patiëntveiligheidscultuur en veerkracht in de zorg in kaart brengen
  • we brengen de patiëntveiligheidscultuur in de medisch-specialistische zorg in kaart met de herziene COMPaZ-vragenlijst.
  • De veerkracht van zorgverleners in Nederlandse ziekenhuizen brengen we voor het eerst in kaart met behulp van de ADAPTER-vragenlijst. 
Eikenhorst, L. van . Patiëntveiligheid ziekenhuizen en ZBC’s (zesde meting). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2024; geraadpleegd op 12-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-medisch-specialistische-zorg-2023-2027