Tool - Advance Care Planning programma (ACP) Palliatieve zorg (2021)

Het Advance Care Planning programma (gepubliceerd bij Koraal) is een programma dat zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg helpt om tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren bespreken.

Het Advance Care Planning programma kent verschillende praktische handvatten die zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg kunnen ondersteunen bij het tijdig bespreken van de wensen en voorkeuren van cliënten en naaste(n). Op de site van ACP van Koraal wordt het programma uitgelegd en kunt u verschillende handzame documenten downloaden:

  • Gespreksformat Advance Care Planning en Corona
  • Brochure Advanced Care Planning
  • Checklist Palliatieve Zorg
  • Tips voor een Advance Care Planning
  • Flyer Training Advance Care Planning
  • Informatiepakket behorende bij Training Advance Care Planning

Advance Care Planning
Handreiking bij Programma Advanced Care Planning

Francke, A. Tool - Advance Care Planning programma (ACP) Palliatieve zorg (2021). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-10-2023; geraadpleegd op 01-03-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/verpleging-verzorging-en-ouderenzorg/tool-advance-care-planning-palliatieve-zorg