Resultaat: burgers over zorg - onze barometers en onze kerncijfers

Uit onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Vertrouwen in de zorg, Wisselen van zorgverzekeraar en Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel: dit zijn de namen van de drie 'barometers' waarbinnen wij een paar keer per jaar peilingen houden. Daarnaast houden we jaarlijkse peilingen ten behoeve de kerncijfers 'Zorg en gezondheid vanuit het perspectief van de burgers', die we jaarlijks publiceren.

De peilingen binnen onze drie Nivel Barometers - 'Vertrouwen', 'Solidariteit' en 'Wisselen van zorgverzekeraar' houden we drie à vier keer per jaar. Daarnaast houden we verschillende peilingen ten behoeve van onze jaarlijkse kerncijfers over 'zorg en gezondheid vanuit het perspectief van de burger'. Jaarlijks presenteren we de resultaten van de peilingen direct online en/of als downloadable pdf's.

Resultaat: kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burgerResultaat: Nivel-kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger

Sinds 2016 stelt het Nivel elk jaar diverse kerncijfers op over zorg en gezondheid vanuit het perspectief van de burger. Voor het opstellen van onze kerncijfers bevragen we burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg over vier thema's:

  1. bejegening door de huisarts
  2. gezamenlijke besluitvorming over een behandeling, met de huisarts of medisch specialist
  3. toegang tot zorg
  4. tevredenheid met het vervullen van sociale rollen en activiteiten

De Nivel-kerncijfers worden ook opgenomen op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ), samen met vele andere kerncijfers die het ministerie van VWS gebruikt voor zijn beleid.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorg

Al vanaf 1997 bestaat de Nivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, waarmee we eerst jaarlijks en momenteel om het jaar metingen verrichten. De barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel

Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Nivel Barometer Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel geeft de solidariteit in het zorgstelsel weer door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we jaarlijks met de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Gegevens aanvragen voor onderzoekWilt u ook onderzoek doel onder burgers in Nederland?

Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek uit te laten voeren binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden bij Ons panel inzetten voor onderzoek.

 

Jong, J. de, Brabers, A. Resultaat: burgers over zorg - onze barometers en onze kerncijfers . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 08-04-2024; geraadpleegd op 14-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/resultaat-burgers-over-zorg
Gegevensverzameling