Resultaat: cijfers Burgers over zorg - onze drie barometers

Peilingen over Vertrouwen in de zorg, Wisselen zorgverzekeraar en Solidariteit onder zorggebruikers

Vertrouwen in de zorg, Wisselen van zorgverzekeraar en Solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel: dit zijn de namen van de drie 'barometers' waarbinnen wij een paar keer per jaar peilingen houden.

De peilingen binnen onze drie Nivel Barometers - 'Vertrouwen', 'Solidariteit' en 'Wisselen van zorgverzekeraar' - houden we drie à vier keer per jaar. Jaarlijks presenteren we de resultaten van de peilingen direct online en/of als downloadable pdf's.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorg

Al vanaf 1997 bestaat de Nivel Barometer Vertrouwen in de gezondheidszorg, waarmee we eerst jaarlijks en momenteel om het jaar metingen verrichten. De barometer geeft weer hoeveel vertrouwen respondenten hebben in een beroepsgroep of instelling: ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’ of ‘heel weinig’. Ook kunnen ze ‘geen mening’ kiezen.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse zorgstelsel

Sinds 2013 wordt om het jaar gemeten hoe het gesteld is met de solidariteit in de zorg. De Nivel Barometer Solidariteit binnen het Nederlandse zorgstelsel geeft weer hoe solidair burgers in Nederland onderling zijn wat betreft hun zorggebruik. Dit doen we door de betalingsbereidheid voor de zorg te meten onder de algemene bevolking in Nederland.

Barometer Vertrouwen in de gezondheidzorgResultaat: peilingen binnen de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Sinds 2005 meten we jaarlijks met de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg hoeveel mensen van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt.

Gegevens aanvragen voor onderzoekWilt u ook onderzoek doen onder burgers in Nederland?

Dat kan. Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek uit te laten voeren binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden bij Ons panel inzetten voor onderzoek.

Jong, J. de, Brabers, A. Resultaat: cijfers Burgers over zorg - onze drie barometers. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-05-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/resultaat-burgers-over-zorg
Gegevensverzameling