Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Hoe denken burgers in Nederland over de gezondheidszorg en wat zijn hun ervaringen met die zorg? Dit peilt het Nivel onder de ruim 11.000 personen van 18 jaar en ouder van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, aan de hand van schriftelijke of online vragenlijsten, interviews en focusgroepbijeenkomsten. De vraagstelling is heel breed en gaat over de gezondheidszorg in Nederland.

Het panel peilt meningen en ervaringen van burgers

Met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg brengen we meningen en ervaringen van burgers in kaart. Ook andere partijen kunnen ons panel inzetten om het perspectief van burgers mee te nemen in hun eigen onderzoek. Hoe wij dat doen laten we zien in deze video.

Ons panel inzetten voor onderzoek?

Er zijn verschillende mogelijkheden om onderzoek te doen met ons panel, zoals:

  • het uitzetten van een vragenlijst
  • het werven van deelnemers voor interviews en focusgroepen
  • het organiseren van een Burgerplatform

 

"Het Nivel Consumentenpanel levert informatie op over de mening en het gedrag van mensen. Dit is voor ons belangrijke informatie bij de ontwikkeling van beleid.”
Danielle Willemse, beleidsmedewerker ministerie van VWS

Meer weten of onderzoek doen met ons panel?

Lees ons basisrapport Consumentenpanel Gezondheidszorg of neem contact op met:
Dr. Anne Brabers, projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Informatie voor panelleden

Bent u panellid en heeft u vragen op opmerkingen?
Stuur dan een e-mail naar:
[E] consumentenpanel@nivel.nl.