Voor panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Wat vind je van je huisarts? Hoe denk je over het gebruik van zelfzorggeneesmiddelen? Welke zorgverzekering heb je? We hebben allemaal te maken met de gezondheidszorg en iedereen heeft er wel een mening over. Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg brengt in kaart wat mensen in Nederland vinden van de gezondheidszorg.

Met name voor beleidsmakers is het belangrijk om te weten wat mensen in Nederland vinden van de gezondheidszorg. Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg brengt dit in kaart.

Hoe werkt het?Hoe werkt het?

Ruim 11.000 mensen van 18 jaar en ouder zijn lid van het panel. Zij krijgen ieder ongeveer drie tot vier keer per jaar een vragenlijst over actuele en relevante thema’s binnen de gezondheidszorg.
Deze vragenlijst kunnen ze schriftelijk of via internet invullen. Zij kunnen hierbij zelf aangeven wat hun voorkeur heeft.
Bij een schriftelijke vragenlijst wordt altijd een gefrankeerde antwoordenvelop gevoegd. Een postzegel is dus niet nodig. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten.

Wie zijn er lid van het panel? En hoe word je lid?Wie zijn er lid van het panel? En hoe word je lid?

Het is belangrijk dat de samenstelling van het panel vergelijkbaar is met de samenstelling van de inwoners van Nederland. Om ervoor te zorgen dat dit zo is, benadert het Nivel regelmatig nieuwe mensen voor deelname.

Als panellid kun je een paar jaar lid blijven van het panel, je kunt er ook altijd mee stoppen wanneer je dat wilt. Er zijn uiteraard geen kosten verbonden aan deelname aan het Nivel Consumentenpanel. Regelmatig vervangt het Nivel een deel van de oude panelleden door nieuwe.

Beheer van persoonsgegevens conform AVGBeheer van persoonsgegevens conform AVG

De gegevens die we verzamelen worden vanzelfsprekend zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Elk lid van het panel krijgt een uniek nummer toegewezen, waaraan de contactgegevens en de gegeven antwoorden van een persoon gekoppeld kunnen worden. Met behulp van dit nummer kunnen we bepalen wie een specifieke vragenlijst heeft teruggestuurd. Daarnaast kunnen we met behulp van het unieke nummer de antwoorden die op verschillende momenten worden gegeven aan elkaar koppelen.

Alle verzamelde gegevens worden zorgvuldig beheerd door het Nivel. De privacy van de panelleden wordt gewaarborgd doordat de mensen die de resultaten van de verschillende peilingen analyseren, geen toegang hebben tot de persoonsgegevens.

Daarnaast heeft het panel een Privacyreglement Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Voor wie doen we zoal onderzoek?Voor wie doen we zoal onderzoek?

Met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg doen we over veel en diverse onderwerpen. Veel onderwerpen komen eenmalig aan de orde en  sommige onderzoeken worden herhaald om te zien of er iets is veranderd.

Instanties waar we mee samenwerken

  • het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Zorginstituut Nederland
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • de Consumentenbond
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Andere organisaties kunnen ook een verzoek indienen voor onderzoek. Neem hiervoor contact op met Anne Brabers, senior onderzoeker bij het Nivel.

Wat gebeurt er met ons onderzoek?Wat gebeurt er met ons onderzoek?

Alle onderzoeksverslagen, rapporten en artikelen verschijnen openbaar op de website van het Nivel, zodat iedereen ze kan lezen. Daarnaast worden de resultaten van de onderzoeken doorgegeven aan de beleidsmakers van de gezondheidszorg, zodat zij ze kunnen gebruiken om het beleid aan te passen.

De onderwerpen die in het Nivel Consumentenpanel worden behandeld, zijn actueel en relevant voor een breed publiek. Daardoor krijgen ze vaak ook de aandacht van de media. Berichten over onderzoek in het Nivel Consumentenpanel verschijnen nogal eens in de krant.

Organisatie van het panelOrganisatie van het panel

De Consumentenbond heeft samen met het Nivel aan de wieg gestaan van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het panel is in 1992 opgericht en in 2004 heeft de Consumentenbond haar taken overgedragen aan het Nivel, dat het panel nu beheert.

Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

Brabers, A.E.M. Voor panelleden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 19-12-2023; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-consumentenpanel-gezondheidszorg/voor-panelleden
Gegevensverzameling