Formulier Aanvragen van gegevens voor onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onze data over ziekten en eerstelijnszorg zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek.

De gewenste gegevens kunt u in verschillende vormen ontvangen: als databestand, in tabelvorm of als factsheet. 

Meer informatie nodig?Meer informatie nodig?

Ga naar Informatie over het aanvragen van gegevens voor informatie over mogelijkheden, werkwijze, voorwaarden, tarieven en een overzicht van de eerdere aanvragen van gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Verplicht invullen
Gegevensaanvraag t.b.v. input projectvoorstel
Aard van de gevraagde gegevens of diensten
Krijgen andere partijen dan de aanvragende partij toegang tot de opgevraagde databestanden?
Wat is het beoogde eindproduct?

In verband met de veiligheid verzoeken wij u om eventuele bijlagen separaat te e-mailen naar zorgregistraties@nivel.nl
Er worden bijlage(n) ingezonden
Korteweg, L, Overbeek, L. Formulier Aanvragen van gegevens voor onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-01-2024; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen/formulier-gegevens-aanvragen