Formulier Aanvragen van gegevens voor onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Onze data over ziekten en eerstelijnszorg zijn onder een aantal voorwaarden beschikbaar voor verder onderzoek.

29-11-2023: Momenteel nemen wij, in verband met grote drukte, geen nieuwe gegevensaanvragen in behandeling. Wij vragen vriendelijk om uw begrip en geduld.

Meer informatie nodig?Meer informatie nodig?

Ga naar Informatie over het aanvragen van gegevens voor informatie over mogelijkheden, werkwijze, voorwaarden, tarieven en een overzicht van de eerdere aanvragen van gegevens Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Korteweg, L, Overbeek, L. Formulier Aanvragen van gegevens voor onderzoek - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-11-2023; geraadpleegd op 08-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/gegevens-aanvragen/formulier-gegevens-aanvragen