Informatie voor zorgprofessionals - Register Leren van Data in Verpleeghuizen

De verpleeghuisorganisatie waar u werkt is uitgenodigd voor deelname aan het Register Leren van Data in Verpleeghuizen. Op deze pagina leest u meer over dit Register en over hoe u kunt deelnemen.

Wat is het Register Leren van Data in Verpleeghuizen?Wat is het Register Leren van Data in Verpleeghuizen? 

Filmpje
Bekijk het filmpje

Het Register Leren van Data in Verpleeghuizen is een nieuwe landelijke database waarin gegevens verzameld worden die specialisten ouderengeneeskunde vastleggen in de EPD’s. Het gaat daarbij om het verzamelen van gegevens die deel uitmaken van de Minimale dataset (MDS), een set die is samengesteld door Verenso. Het Register werkt met de MDS toe naar landelijk inzicht in relevante kenmerken van verpleeghuisbewoners en hun behandeling en wordt daarmee ingezet voor kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling in de verpleeghuissector. Zo kan het specialisme ouderengeneeskunde zich verder professionaliseren en kan de zorg aan verpleeghuisbewoners worden verbeterd. 

Wat levert deelname aan het Register op?Wat levert deelname aan het Register op?

De gegevens uit het Register worden voor twee doeleinden ingezet:

 • het maken van spiegelrapportages voor specialisten ouderengeneeskunde: deze vormen een aanvulling op de rapportages die het EPD van het verpleeghuis zelf biedt. In deze rapportages worden cijfers van uw locatie over bijvoorbeeld aandoeningen en opnameduur van verpleeghuisbewoners afgezet tegen (gespiegeld aan) landelijke cijfers.
 • het doen van wetenschappelijk onderzoek, dat ten goede komt aan de kwaliteit van ouderengeneeskunde en evidence-based werken ondersteunt.

Onderzoekers, bijvoorbeeld van universiteiten en onderzoeksinstituten, kunnen vragen om onderzoek te mogen doen met gegevens uit het Register. Er is een Governancestructuur opgezet om een goede toepassing te waarborgen.

Verzamelen minimale dataset uit de EPD's van de verpleeghuisbewonersVerzamelen minimale dataset uit de EPD's van de verpleeghuisbewoners

In het Register gaat het om het verzamelen van de Minimale dataset (MDS) van gegevens van verpleeghuisbewoners die behandeld worden door een specialist ouderengeneeskunde, uit de EPD's. Deze basisset van gegevens is samengesteld door Verenso. Meer hierover leest u in het document Minimale dataset en in de gedetailleerde beschrijving van de Specificatie gegevensextractie. Deelname aan het Register levert specialisten ouderengeneeskunde geen extra registratielast op, omdat bestaande gegevens vastgelegd in het EPD worden hergebruikt.

Veilige aanlevering van uw gegevens
In veel gevallen kunnen de gegevens via de softwareleverancier worden aangeleverd aan het Nivel. Uiteraard houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden ‘aan de bron’ (bij de softwareleverancier) gepseudonimiseerd en daarna aan het Nivel aangeleverd, zodat informatie in het Register nooit direct tot individuele verpleeghuisbewoners of individuele specialisten ouderengeneeskunde te herleiden zal zijn. Wij werken hiervoor samen met ZorgTTP, een zogenaamde 'trusted third party'. Wilt u hier meer over lezen dan kan dat in ons privacyreglement. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met privacy@nivel.nl.

Hoe kunnen verpleeghuisbewoners een keuze maken voor opname van hun gegevens?Hoe kunnen verpleeghuisbewoners een keuze maken voor opname van hun gegevens?

Uiteraard mogen alleen de gegevens van verpleeghuisbewoners worden opgenomen die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor dan wel geen bezwaar hebben tegen opname van gegevens over hen in het Register.

 • Werkt uw verpleeghuisorganisatie met het EPD-systeem Ysis van Gerimedica? Dan sluiten we graag aan bij de geen-bezwaarregeling voor bewoners, zoals die ook geldt voor de samenwerking tussen Gerimedica en UNO Amsterdam in het kader van het programma 'Leren van Data'. Dit betekent dat de gegevens van bewoners verzameld worden in het Register, mits ze geen nadrukkelijk bezwaar hebben gemaakt. Meer informatie hierover vindt u in de Juridische toelichting voor gebruikers van het EPD-systeem Ysis.
 • Werkt uw organisatie met een ander EPD-systeem? U kunt als organisatie zelf een afweging maken op basis van welke regeling (toestemming of bezwaar) gegevens verstrekt zullen worden. Voor beide procedures is een juridische onderbouwing aanwezig. Meer informatie hierover vindt u in de Juridische toelichting in verband met het verstrekken van EPD-gegevens.

Het Nivel biedt u verschillende materialen om verpleeghuisbewoners te informeren, zoals (digitale) patiëntinformatiefolders, toestemmingsformulieren en voorbeeldteksten voor een nieuwsbrief of website. Het materiaal wordt afgestemd op de zeggenschapsprocedure die u als organisatie wilt hanteren.

Informatieve folders

Informatiefolder met bezwaarformulier

Informatiefolder met bezwaarformulier

Informatiefolder met toestemmingsformulier

Informatiefolder met toestemmingsformulier

Vragen? Meer weten?Vragen? Meer weten?

Bekijk de Veelgestelde vragen over (deelname aan) het Register Leren van Data in Verpleeghuizen (online) of als printbaar document (PDF). Voor meer informatie en vragen over het Register Leren van Data in Verpleeghuizen kunt u contact opnemen met onderzoekers van het Nivel:
[E] registerlerenvandata@nivel.nl.
[T] 030 -272 9814

Deelnemen aan het RegisterDeelnemen aan het Register

Hopelijk bent u enthousiast geworden over deelname aan het Register Leren van Data in Verpleeghuizen! Graag willen we u in een gesprek nader informeren en uw vragen beantwoorden. Het Nivel is in maart 2022 gestart met het aanschrijven van specialisten ouderengeneeskunde en bestuurders van verpleeghuisorganisaties. We schrijven niet iedereen tegelijk aan, waardoor het wat langer kan duren voordat u onze uitnodiging ontvangt.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u met ons verder in gesprek?

Graag plannen we een telefonisch overleg in! Vul het Contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op.  
 


Wilt u na het gesprek de aanmelding afronden?

Zodra u na het gesprek met een van onze onderzoekers besluit om deel te nemen aan het Register, verloopt de bevestiging van de aanmelding in drie stappen. U kunt deze stappen, hieronder uitgelegd, ter voorbereiding op uw gesprek alvast doornemen.

N.B. Goed om te weten: aanmelden kan op elk moment, hier is geen einddatum aan verbonden!

Stap 1: Deelnemersovereenkomst tekenen

U ontvangt van het Nivel een Deelnemersovereenkomst waarin uw organisatie als deelnemende partij is opgenomen. Er zijn drie soorten deelnemersovereenkomsten, zodat we kunnen aansluiten bij de zeggenschapsprocedure die uw organisatie hanteert:

De deelnemersovereenkomsten bevatten ook het Governancedocument en het Privacyreglement.

(Deze documenten ontvangt u geprint van ons na uw akkoord voor deelname. Ze zijn hier enkel opgenomen, zodat u ze alvast kunt inzien.)

Stap 2: Opdrachtformulier aan EPD-leverancier sturen

U geeft uw EPD-leverancier opdracht om de gegevens aan ons aan te leveren. Hiervoor kunt u het Opdrachtformulier EPD-leverancier (voorbeeld) [hyperlink volgt] gebruiken dat u bij de deelnemersovereenkomst van het Nivel ontvangt.

(Deze documenten ontvangt u geprint van ons na uw akkoord voor deelname. Ze zijn hier enkel opgenomen, zodat u ze alvast kunt inzien.)

Stap 3: Materialen om uw bewoners te informeren inzetten

U ontvangt van het Nivel een aantal folders om uw bewoners te informeren. We kunnen u aanbieden:

Extra folders nodig? Neem contact met ons op: registerlerenvandata@nivel.nl

(Deze documenten ontvangt u geprint van ons na uw akkoord voor deelname. Ze zijn hier enkel opgenomen, zodat u ze alvast kunt inzien.)


Overzicht bijlagen

Alle bijlagen van deze pagina (extra informatie, formulieren, folders) vindt in onderstaande overzicht.

Bijlagen bij Register Leren van Data Verpleeghuizen, op alfabetische volgorde
 1. Deelnemersovereenkomst op basis van de zeggenschapsprocedure Toestemming (voorbeeld)
 2. Deelnemersovereenkomst op basis van de zeggenschapsprocedure Bezwaar (voorbeeld)
 3. Deelnemersovereenkomst op basis van de gecombineerde zeggenschapsprocedure Toestemming nieuwe bewoners en Bezwaar zittende bewoners
 4. Specificatie Gegevensextractie
 5. Folder verpleeghuisbewoners met daarin het formulier Toestemming (voorbeeld)
 6. Folder verpleeghuisbewoners met daarin het formulier Bezwaar (voorbeeld)
 7. Governancedocument
 8. Juridische toelichting voor gebruikers van het EPD-systeem Ysis
 9. Juridische toelichting in verband met het verstrekken van EPD-gegevens
 10. Minimale dataset (MDS)
 11. Privacyreglement
 12. Veelgestelde vragen over (deelname aan) het Register Leren van Data in Verpleeghuizen

Deze documenten ontvangt u geprint van ons na uw akkoord voor deelname. De bijlagen op deze pagina dienen slechts ter voorbeeld.

 

Man, Y. de, Oosterveld, M. Informatie voor zorgprofessionals - Register Leren van Data in Verpleeghuizen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 26-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/register-leren-van-data-verpleeghuizen/informatie-voor-zorgprofessionals