Register Leren van Data in Verpleeghuizen

Hoe lang verblijven mensen in Nederland in een verpleeghuis? Welke zorg ontvangen zij? Antwoorden op deze en andere vragen vinden we door gebruik te maken van gegevens uit het Register Leren van Data in Verpleeghuizen.

 

Om de zorg in verpleeghuizen in Nederland te verbeteren is kennis over die zorg een eerste vereiste. Daarvoor is zorginformatie uit de verpleeghuizen nodig.

Register Leren van Data in Verpleeghuizen: ter verbetering van de zorg!Register Leren van Data in Verpleeghuizen: ter verbetering van de zorg!

In het Register Leren van Data in Verpleeghuizen verzamelen wij de (niet-herleidbare) behandelgegevens van verpleeghuisbewoners; dit zijn de gegevens die specialisten ouderengeneeskunde vastleggen in hun computersystemen. De verzamelde gegevens worden op twee manieren gebruikt:

  • Specialisten ouderengeneeskunde van deelnemende verpleeghuisorganisaties ontvangen van het Nivel op maat gemaakte spiegelrapportages, waarin cijfers over bijvoorbeeld diagnoses, behandelafspraken en opnameduur van patiënten zijn afgezet tegen landelijke cijfers. Met deze kennis kan het specialisme ouderengeneeskunde verder worden geprofessionaliseerd en zal de zorg aan verpleeghuisbewoners verbeteren.
  • De gegevens worden daarnaast gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidszorg, onderzoek dat bijdraagt aan het verbeteren van de zorg in verpleeghuizen.

Verzamelen en gebruik van behandelgegevens  verpleeghuisbewoners: veilig én zonder extra inspanningVerzamelen en gebruik van behandelgegevens  verpleeghuisbewoners: veilig én zonder extra inspanning

Het Nivel verzamelt een standaardset aan behandelgegevens die specialisten ouderengeneeskunde van aangesloten verpleeghuizen over hun patiënten vastleggen, in het computersysteem van het verpleeghuis. De informatie die deze gegevens bevatten, is nooit direct herleidbaar tot de verpleeghuisbewoners of de specialist ouderengeneeskunde.

De behandelgegevens van verpleeghuisbewoners zijn en blijven beschermd

Het Nivel weet niet van welke individuele personen de gegevens die zij ontvangen, afkomstig zijn. Alle gegevens zijn gepseudonimiseerd en daarmee niet herleidbaar tot individuen. De privacy van de verpleeghuisbewoners is dus te allen tijde gewaarborgd. Wij houden ons hiermee strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u hier meer over lezen dan kan dat in ons privacyreglement. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met privacy@nivel.nl.

Informatie op maat over het Register voor zorgprofessionalsInformatie op maat over het Register voor zorgprofessionals

Vanaf maart 2022 worden alle verpleeghuizen in Nederland uitgenodigd voor deelname aan het Register. Het Nivel benadert hiervoor de verpleeghuisbestuurders en de specialisten ouderengeneeskunde. Lees meer bij Informatie voor zorgprofessionals van deelnemende verpleeghuizen.

Informatie op maat over het Register voor verpleeghuisbewonersInformatie op maat over het Register voor verpleeghuisbewoners

Als een verpleeghuisorganisatie besluit om mee te doen, dan krijgen de verpleeghuisbewoners van hun arts in het verpleeghuis, de specialist ouderengeneeskunde, de vraag of zij akkoord gaan met het delen van de gegevens voor het Register. Bent u verpleeghuisbewoner of is uw naaste opgenomen in het verpleeghuis en wilt u meer weten over het Register? Ga naar Informatie voor bewoners van deelnemende verpleeghuizen.

Nivel-verpleeghuiszorg

Samenwerkingsverband in het VWS-programma Leren van DataSamenwerkingsverband in het VWS-programma Leren van Data

Het ontwikkelen van het Register maakt deel uit van het programma ‘Leren van Data’. Hierin werken Verenso, UNO Amsterdam en het Nivel aan een eenduidige registratie van gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) door specialisten ouderengeneeskunde en het hergebruiken van deze gegevens op landelijk niveau. Het programma wordt uitgevoerd met subsidie van het ministerie van VWS. Er vindt afstemming plaats met de leveranciers van EPD’s en de academische netwerken ouderenzorg.

Het Nivel beheert het Register Leren van Data in Verpleeghuizen en verwerkt de gegevens zodanig, dat ze kunnen worden gebruikt voor het geven van feedback aan specialisten ouderengeneeskunde - in de vorm van spiegelrapportages - en voor wetenschappelijk onderzoek.

Vragen? Meer weten?Vragen? Meer weten?

Bekijk de Veelgestelde vragen, met antwoorden, over het Register; misschien zit uw vraag hier wel bij.
Voor meer informatie kunt u ook altijd de onderzoekers van het Nivel benaderen. Zij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op:
[E] registerlerenvandata@nivel.nl
[T] 030-272 9814

Op de hoogte blijvenOp de hoogte blijven?

Volg onze LinkedIn-pagina Register Leren van Data in Verpleeghuizen

Deelnemen aan het RegisterDeelnemen aan het Register

Bent u specialist ouderengeneeskunde of bestuurder van een verpleeghuisorganisatie? Dan kunt u uw interesse in deelname aan het Register aan ons kenbaar maken door het Contactormulier in te vullen. Het Nivel gaat graag in gesprek met u en zal zo snel mogelijk telefonisch contact met u opnemen.

 

 

Man, Y. de, Oosterveld, M. Register Leren van Data in Verpleeghuizen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 26-04-2024; geraadpleegd op 28-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/register-leren-van-data-verpleeghuizen