Publicatie

Publicatie datum

Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland: een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan.

Vis, E., Batenburg, R., Velden, L. van der, Hansen, J. Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland: een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: Nivel, 2019. 68 p.
Download de PDF
Kernpunten

Huidig arbeidsaanbod mondhygiënisten en tandartsen
- Uit de (gewogen) enquêteresultaten blijkt verder dat de groep mondhygiënisten voornamelijk uit vrouwen (95%) bestaat, terwijl onder de tandartsen 40,5% vrouw is.
- In beide groepen werken mannen langere werkweken dan vrouwen. Mannelijke tandartsen werken gemiddeld 0,91 FTE versus 0,82 FTE voor vrouwelijke tandartsen. Bij mondhygiënisten werken mannen ook 0,91 FTE en de vrouwen 0,76 FTE.
- In vergelijking met eerder onderzoek naar deze beroepsgroepen uit 2012 is zowel het aantal werkzame tandartsen als mondhygiënisten gegroeid. De groep mondhygiënisten is toegenomen met 11,2% (1,9% per jaar) en het totaal tandartsen is toegenomen met 9,5% (dit komt neer op 1,6% per jaar).
- Wat betreft het aantal FTE zijn mannen en vrouwen in beide beroepsgroepen meer op elkaar gaan lijken. Tandartsen zijn in totaal meer FTE gaan werken, maar vrouwen meer dan mannen. Voor mondhygiënisten geldt dat de mannen juist iets minder FTE zijn gaan werken en de vrouwen iets meer.

Toekomstig arbeidsaanbod mondhygiënisten en tandartsen
Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat zich bij mondhygiënisten een vergrijzingstrend gaat inzetten, die bij tandartsen al eerder is ontstaan. Dit uit zich in een hogere uitstroom dan in 2012 is ingeschat, maar met de huidige instroom uit de opleiding zal de totale beroepsgroep van mondhygiënisten toch blijven groeien (van 3.569 naar 5.049 personen in 2029 en 5.873 personen in 2039). Voor de tandartsen geldt dat de totale beroepsgroep – als de opleidingsinstroom en de verwachting over buitenlandse instroom gelijk blijft – eerst zal afnemen (van 9.697 naar 8.942 personen in 2029) om daarna weer toe te nemen (naar 9.511 in 2039).