Afgesloten
2023

Arbeidsmarktonderzoek en capaciteitsraming huidtherapeuten 2022

Duur: aug - mei 2023

Aanleiding

Er is een aantal ontwikkelingen die de huidzorg mogelijk gaan veranderen in de toekomst, bijvoorbeeld de veranderende vraag door wijzigingen in de demografie van Nederland, technologische mogelijkheden en samenwerking of taakherschikking met andere beroepsgroepen. Ook zijn er signalen over regionale tekorten van huidtherapeuten. Hiermee komt de vraag op of de opleidingsinstroom op dit moment voor de opleiding niet te hoog of juist te laag is.

Doel

Het bepalen van de vraag en het aanbod van huidtherapeuten.

Methode

Voor dit onderzoek wordt een (web)enquête onder huidtherapeuten en huidtherapeuten in opleiding uitgevoerd en zullen de vraagontwikkelingen en scenario’s voor de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht door middel van een scenario-workshop en interviews met vertegenwoordigers van het veld en aanverwante beroepsgroepen. Op basis van deze twee deelonderzoeken worden alle vraag- en aanbodparameters bepaald die voor de capaciteitsraming van de opleiding huidtherapie benodigd zijn.

Resultaat

Het onderzoek resulteert in een beknopt rapport met de uitkomsten van de onderzoeken en van de capaciteitsraming.