Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt voor huidtherapeuten: een capaciteitsraming voor de instroom in de opleiding huidtherapie.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor huidtherapeuten: een capaciteitsraming voor de instroom in de opleiding huidtherapie. Utrecht: Nivel, 2023. 62 p.
Download de PDF
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de arbeidsmarkt van huidtherapeuten in Nederland. De huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen op de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt zijn met verschillende bronnen en methoden cijfermatig in kaart gebracht. Het resultaat is een capaciteitsraming, waarmee voor een aantal scenario’s het verschil tussen vraag en aanbod, nu en over 10 jaar, is doorgerekend.
Vervolgens is bepaald wat de benodigde instroom in de huidtherapie-opleiding zou moeten zijn om vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen. Daarnaast wordt beschreven welke andere handelingsperspectieven er mogelijk zijn op de arbeidsmarkt van huidtherapeuten in Nederland.