Nivel: Aantal huidtherapeuten neemt komende jaren sterk toe en ook de vraag naar huidtherapie stijgt
Nieuws
31-05-2023

Aantal huidtherapeuten neemt komende jaren sterk toe en ook de vraag naar huidtherapie stijgt

In 2022 waren zo’n 1500 huidtherapeuten werkzaam in Nederland. In de komende 20 jaar zal dit aantal meer dan verdubbelen, indien er elk jaar het huidige maximale aantal van 280 studenten blijft instromen in de opleiding en de huidige slagingspercentages aanhouden. De toekomstige capaciteit is ruim voldoende om aan de vraag naar huidtherapeuten te blijven voldoen en biedt hiermee kansen voor de beroepsgroep om hun vakuitoefening uit te breiden. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.

Instroom, werkzaamheid en uitstroom

Op dit moment worden maximaal 280 studenten toegelaten tot de opleiding tot huidtherapeut en 64% van hen verlaat de opleiding met een diploma. Het grootste deel van hen is na afronding van de opleiding werkzaam als huidtherapeut, meestal in een huidtherapiepraktijk. Gemiddeld werken huidtherapeuten 34 uur per week. Doordat de beroepsgroep uit veel jonge mensen bestaat, zal de uitstroom uit het beroep door pensionering op de korte termijn relatief klein zijn.

In komende 20 jaar verdubbeling aantal huidtherapeuten verwacht

Met het ramingsmodel van het Nivel is berekend dat de beroepsgroep zal toenemen tot zo’n 2600 werkzame huidtherapeuten in 2032 en zo’n 3400 huidtherapeuten in 2042. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elk jaar 280 studenten de opleiding blijven instromen en de huidige werkzaamheid, doorstroom en uitstroom van huidtherapeuten niet sterk zal veranderen.

Fragment uit het rapport ‘De arbeidsmarkt voor huidtherapeuten’: aanbod huidtherapeuten in de komende 20 jaar
De arbeidsmarkt voor huidtherapeuten 2022

Ook de vraag naar huidtherapeutische behandeling groeit

Met het capaciteitsramingsmodel is ook doorgerekend hoe de vraag naar huidtherapeuten zich in de komende jaren kan gaan ontwikkelen. Deze berekening is minder precies, omdat de toekomstige vraag naar huidtherapie wordt bepaald door verschillende trends die onzekerheid kennen. In alle scenario’s wordt groei verwacht in de vraag naar huidtherapeuten.
Aangezien er ruim voldoende huidtherapeuten zullen zijn om aan de vraag te voldoen, zijn er voor de beroepsgroep kansen om nieuwe taken en toepassingen binnen het vak te ontdekken en benutten. Als deze kansen niet worden benut, zou de opleidingsinstroom naar beneden bijgesteld moeten worden om op lange termijn evenwicht op de arbeidsmarkt te behouden. Het is daarom aan te bevelen deze capaciteitsraming na een aantal jaar te herhalen en te monitoren in hoeverre het takenpakket van huidtherapeuten zich uitbreidt.

Nivel-onderzoek met het capaciteitsramingsmodel

Het Nivel heeft lange ervaring met het doen van capaciteitsonderzoek in de zorg. Daarbij gaat het steeds over de aansluiting tussen opleiding en praktijk. Hiervoor maken we gebruik van een capaciteitsramingsmodel om de toekomstig beschikbare en benodigde capaciteit aan zorgprofessionals te berekenen. Ook de benodigde instroom in de opleidingen voor zorgberoepsgroepen wordt hiermee berekend en de impact van andere factoren die evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bepalen.

Het rekenmodel wordt sinds 2000 door het Nivel ontwikkeld in samenwerking met het Capaciteitsorgaan. Het wordt internationaal gezien als ‘best practice’: in vergelijking met modellen die andere landen gebruiken is het meer vraaggestuurd en beleidsrijker.

Ook Nivel-onderzoek laten doen met het capaciteitsramingsmodel? Stuur een e-mail naar l.flinterman@nivel.nl.

Het onderzoek

Met het capaciteitsramingsmodel, dat het Nivel met het Capaciteitsorgaan heeft ontwikkeld, hebben we berekend wat de instroom in de opleiding huidtherapie zou moeten zijn om over 10 of 15 jaar evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van huidtherapeuten. Het model is gevoed met meerdere gegevensbronnen. Aan de hand van een enquête hebben we alle huidtherapeuten en studenten huidtherapie gevraagd naar hun (verwachte) werkzaamheid (respons 38% en 40%). Daarnaast hebben we focusgroepen met huidtherapeuten georganiseerd en interviews met vertegenwoordigers van aanverwante beroepen gehouden. Ook zijn aanvullende gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en van de opleidingen huidtherapie gebruikt.

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het Nivel-onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.