Afgesloten
2019

Balans in vraag en aanbod medisch specialisten, 2018

Duur: okt 2018 - jun 2019

Achtergrond
Een goede balans tussen vraag en aanbod van specialisten, niet alleen nationaal, maar ook per regio, is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van medisch-specialistische zorg in Nederland. Door signalen over een mogelijk suboptimale spreiding van specialisten over Nederland staat dit onderwerp momenteel op de beleidsagenda.

Doel
Dit onderzoek heeft als doel deze spreiding in kaart te brengen, de oorzaken voor een (dreigende) suboptimale spreiding te achterhalen.

Resultaat
De resultaten uit dit onderzoek bieden handvatten om het beleid rondom vraag en aanbod van specialisten op nationaal en regionaal niveau te ondersteunen om hiervoor oplossingsrichtingen te formuleren.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS