Publicatie

Publicatie datum

Regionale balans in vraag en aanbod medisch specialisten.

Batenburg, R., Vis, E., Hansen, J., Velden, L. van der. Regionale balans in vraag en aanbod medisch specialisten. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
Hoe kunnen we de signalen over regionale tekorten en overschotten aan medisch specialisten in Nederland duiden, als we enerzijds afgaan op cijfers over regionale beschikbaarheid van medisch specialisten en anderzijds op ervaringen uit het veld van ziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en zorgverzekeraars? Zijn knelpunten op de arbeidsmarkt voor medisch specialisten regio- en/of specialisme-specifiek, en welke oorzaken, gevolgen en oplossingsrichtingen worden door het veld genoemd? Dit zijn de hoofdvragen van dit onderzoek.

In drie stappen zijn de vragen beantwoord door gebruik te maken van verschillende methoden:
1. Cijfermatig zijn de regionale beschikbaarheid van medisch specialisten bepaald.
2. Op kwalitatieve wijze is de ervaren regionale beschikbaarheid van medisch specialisten in het veld in kaart gebracht.
3. Zowel via consultaties als met bureauonderzoek is nagegaan welke maatregelen beschikbaar zijn en welke maatregelen nu al worden genomen om knelpunten op de arbeidsmarkt van medisch specialisten op te lossen.

Dat het thema leeft blijkt uit de relatief hoge respons onder de drie soorten partijen die zijn geconsulteerd: 75% van de aangeschreven ziekenhuizen, 73% van de aangeschreven wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, en alle vier grote zorgverzekeraars hebben aan dit onderzoek deelgenomen.