Afgesloten
2018

BESIDE 1: Best practices in zorgtrajecten van mensen met dementie

Duur: jan 2015 - dec 2018

Achtergrond
Mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopen veelal een lang en intensief traject, vanaf de eerste signalen van dementie tot aan verpleeghuisopname of overlijden. Het zorg- en ondersteuningsaanbod voor mensen met dementie verschilt tussen regio’s.

Doel
- Inzicht in het verloop van het zorgtraject bij mensen met dementie en hun mantelzorgers
- Inzicht in regionale verschillen van zorgtrajecten die gevolgen hebben voor de kwaliteit en de kosten van hun zorg

Methode
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bevat gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij circa 400 huisartspraktijken. Door deze gegevens te koppelen aan de gegevens van dementienetwerken en declaratiegegevens, kunnen de kwaliteit van zorg en de kosten tussen de regio’s worden vergeleken en zogenaamde ‘best practices’ in de dementiezorg worden beschreven. Daarnaast bekijken de onderzoekers de regionale kenmerken om verschillen in zorgtrajecten te verklaren.

Resultaten
1.Inzicht in de kwaliteit en kosten van zorgtrajecten van mensen met dementie en hun mantelzorgers, en de regionale verschillen daarbij.
2.Inzicht in hoe relevante bestaande zorgregistraties over zorg bij dementie gekoppeld kunnen worden.

Vervolgproject:
Dit project heeft een vervolg gekregen: 'Verspreiding en implementatie van de inzichten uit het BESIDE-project onder regionale dementienetwerken'. Ga voor meer informatie naar bitly/BESIDE-implementatie.
Daarnaast zijn de inzichten opgedaan in dit project gebruikt bij het ontwikkelen van het nieuwe Register Dementiezorg en Ondersteuning. Ga voor meer informatie naar bit.ly/Register-Dementiezorg-2017.

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw-programma Memorabel
Projectpartners
Afdeling Huisarts- en ouderengeneeskunde van het VUmc EMGO+ Instituut. Projectleiders dr. K.Joling en dr. H. van Hout