Publicatie

Publicatie datum

Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2022: een onderzoek ten behoeve van de capaciteitsraming 2022, in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Vis, E., Flinterman, L., Schaik, A. van, Batenburg, R. Het arbeidsaanbod van de beroepen geestelijke gezondheid in 2022: een onderzoek ten behoeve van de capaciteitsraming 2022, in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Utrecht: Nivel, 2022. 53 p.
Download de PDF
In dit rapport worden per beroepsgroep de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

1. Wat is het aantal personen dat geregistreerd en werkzaam is in het GG-beroep, rekening houdend met het feit dat men meerdere GG-registraties kan hebben en meerdere GG-beroepen kan uitoefenen? 2. Wat is het aandeel vrouwen in de groep die werkzaam is in het betreffende GG-beroep?
3. Wat is het gemiddeld aantal uren en fte van de groep werkzamen in het betreffende GG-beroep, naar geslacht?
4. Wat is de verwachte uitstroom van de groep werkzamen in het betreffende GG-beroep na 5, 10, 15 en 20 jaar en naar geslacht?
5. Wat is het extern rendement van de groep die wordt opgeleid voor het betreffende GG-beroep na 1, 5, 10 en 15 jaar en naar geslacht?
6. Hoe verhouden de uitkomsten van de uitvragen onder de zorgprofessionals (uitgevoerd door Nivel) en werkgevers (uitgevoerd door Duodeka en het Capaciteitsorgaan) in de GG zich tot elkaar v.w.b. de voorgaande arbeidsaanbod-factoren?