Afgesloten
2023

Capaciteitsraming logopedisten 2023

Duur: jan - mei 2023

Achtergrond

Er zijn verschillende ontwikkelingen die spelen op de arbeidsmarkt voor logopedisten die de vraag naar deze beroepsgroep kunnen veranderen. Er zijn bijvoorbeeld signalen over toenemende wachtlijsten en uitstroom, maar ook vergrijzing en epidemiologische trends kunnen de vraag naar de beroepsgroep veranderen. 

Doel

Daarom bekijken we in dit onderzoek of de arbeidsmarkt voor logopedisten in evenwicht is of niet, op dit moment en in de toekomst. En we kijken naar oplossingsrichtingen om de arbeidsmarkt in de toekomst (weer) in evenwicht te brengen middels een capaciteitsraming.

Methode

Een webenquête onder logopedisten en logopediestudenten, focusgroepen, deskresearch.
Hiermee worden alle benodigde gegevens verzameld voor het capaciteitsramingsmodel van het Nivel.

Resultaat

Rapportage met de uitkomsten en een methodologische verantwoording.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF0) en Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie (LOOL)