Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt voor logopedisten in Nederland: een capaciteitsraming vanaf 2023.

Vis, E., Flinterman, L., Schaaijk, A. van, Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor logopedisten in Nederland: een capaciteitsraming vanaf 2023. Utrecht: Nivel, 2023. 68 p.
Download de PDF
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de arbeidsmarkt van logopedisten in Nederland. HIerbij zijn alle werkvelden van de logopedist meegenomen. De huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van logopedisten zijn op basis van verschillende bronnen en methoden cijfermatig in kaart gebracht. Het resultaat is een capaciteitsraming, waarmee voor een aantal scenario’s de benodigde instroom in de opleiding logopedie voor de toekomst is bepaald. Ook wordt gekeken naar andere manieren om evenwicht op de arbeidsmarkt te bereiken.