Afgesloten
2023

Capaciteitsraming orthoptisten 2023

Duur: jan - jul 2023

Aanleiding

Er zijn verschillende ontwikkelingen die de oogzorg verleend door orthoptisten mogelijk veranderen in de toekomst. Denk aan een veranderende vraag naar oogzorg door wijzigingen in de demografie van Nederland, aan veranderende technologische mogelijkheden in de zorgverlening en aan arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen als samenwerking met andere beroepsgroepen of taakherschikking in de organisatie van zorg.

Doel

We beantwoorden de onderzoeksvraag in hoeverre de arbeidsmarkt van de beroepsgroep orthoptisten in evenwicht is en hoe dit in de toekomst zal zijn.

Methode

We houden een webenquête onder orthoptisten. We brengen de vraagontwikkelingen en scenario’s voor de arbeidsmarkt voor orthoptisten in kaarten de hand desktop Research. Ook vragen we de gegevens vanuit de opleiding tot orthoptisten op.
Op basis de hieruit gegenereerde gegevens  bepalen we alle vraag- en aanbodparameters die voor de capaciteitsraming van de bacheloropleiding orthoptie benodigd zijn.

Resultaat

Het onderzoek resulteert in een rapport met de uitkomsten van de onderzoeken en van de capaciteitsraming.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO)