Publicatie

Publicatie datum

De arbeidsmarkt voor orthoptisten: een capaciteitsraming voor de instroom in de opleiding orthoptie na 2023.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. De arbeidsmarkt voor orthoptisten: een capaciteitsraming voor de instroom in de opleiding orthoptie na 2023. Utrecht: Nivel, 2023. 28 p.
Download de PDF
In deze rapportage zijn de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de arbeidsmarkt van orthoptisten in Nederland. De huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van orthoptisten zijn op basis van verschillende bronnen en methoden cijfermatig in kaart gebracht. Het resultaat is een capaciteitsraming, waarmee voor een aantal scenario’s de benodigde instroom in de opleiding orthoptie voor de toekomst is bepaald. Ook is gekeken naar andere manieren om evenwicht op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.