Project
Start
januari 2022

Capaciteitsraming sociaal geneeskundigen 2022

Duur: jan - nov 2022

Achtergrond
In 2022 wordt een capaciteitsraming voor verschillende sociaal geneeskundige beroepen uitgevoerd.

Doel
Advies over de benodigde opleidingsinstroom voor deze beroepen door het Capaciteitsorgaan.

Methode
Het Nivel ondersteunt bij deze capaciteitsraming op de volgende manieren:
1. een onderzoek doen onder afgestudeerde sociaal geneeskundigen;
2. analyseren van de gegevens uit de werkgeversenquête (via Duodeka applicatie) in combinatie met de enquête onder afgestudeerden;
3. uitvoeren van literatuuronderzoek naar de toekomstverwachtingen voor de verschillende sociaal geneeskundig specialismen;
4. ondersteuning bieden bij de Delphi-sessies van het Capaciteitsorgaan;
5. doorrekenen van alle parameterwaarden om de capaciteitsraming sociaal geneeskundig specialisten 2022 voor het Capaciteitsorgaan op te stellen.

Resultaat
een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan