Publicatie

Publicatie datum

De sociaal geneeskundigen in Nederland: een ramingsonderzoek anno 2022 naar het aantal op te leiden sociaal geneeskundigen in de periode 2024-2040.

Flinterman, L., Vis, E., Geit, E. de, Batenburg, R. De sociaal geneeskundigen in Nederland: een ramingsonderzoek anno 2022 naar het aantal op te leiden sociaal geneeskundigen in de periode 2024-2040. Utrecht: Nivel, 2022. 67 p.
Download de PDF
Deze rapportage beschrijft een capaciteitsraming voor de 18 sociaal geneeskundige opleidingen in Nederland. Deze capaciteitsraming is uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Veel sociaal geneeskundige vakgebieden worden steeds relevanter, omdat publieke gezondheid meer aandacht krijgt. Echter is het zo dat er voor veel van de sociaal geneeskundige beroepen een tekort is. Dit is te wijten aan een toenemende zorgvraag, een vergrijzende beroepsgroep en soms ook een achterblijvende opleidingsinstroom. In dit onderzoek is berekend hoeveel personen er jaarlijks in deze beroepen moeten worden opgeleid om het tekort aan deze beroepsgroepen op te lossen.