Start
maart 2022

DESIGN: Designing One Health Governance for Antimicrobial Stewardship

Duur: mrt 2022 - feb 2025

Achtergrond

De wereldwijde toename van antimicrobiële resistentie (ABR) vraagt om effectief en geïntegreerd nationaal en globaal beleid om antimicrobial stewardship te versterken. One Health (OH) principes, die menselijke, dierlijke en planetaire gezondheid in acht nemen en erkennen dat die nauw met elkaar verbonden zijn, worden erkend als waardevol om ABR-detectie, controle en preventie te sturen.

Het aanpakken van de complexe uitdagingen van AMR door middel van een OH-benadering vraagt om intersectorale coördinatie – van volksgezondheid, veterinaire, landbouw, milieu en farmaceutische netwerken – en internationale coördinatie. Dit maakt het begrijpen en implementeren van antimicrobial stewardship ingewikkeld.

Doel

Het DESIGN-project is erop gericht lokaal, nationaal en supranationaal ABR-beleid en bestuur te analyseren en ondersteunen, om beleid te ontwikkelen en effectueren dat bijdraagt aan de aanpak van AMR op een brede en multisectoriële wijze die menselijke, dierlijke en planetaire gezondheid ten goede komt.

We onderzoeken hoe bestuur en beleidsbenaderingen ervoor kunnen zorgen dat OH-standaarden worden geïntegreerd in nationale en regionale richtlijnen, procedures en wetgeving om ABR wereldwijd effectief aan te pakken.
Deze inzichten vormen de basis van samenwerking met diverse betrokkenen om integraal ABR-beleid te ontwikkelen.

Werkwijze

Het project kent verschillende stappen:

  1. Samen met onze partners doet het Nivel een situatie-analyse, een institutionele, legale en impactanalyse van ABR-beleid in zes landen, voor de sectoren van menselijke en dierlijke gezondheid en het milieu. Het Nivel voert deze analyse uit voor de Nederlandse context.
  2. Vervolgens identificeren we - aan de hand van een vergelijkende analyse - verschillende elementen van OH-beleid die goed werken in de verschillende landen.
  3. Aanvullend voeren we een systeemanalyse uit om de complexe relaties tussen factoren en actoren in lokale en internationale contexten in kaart te brengen.
  4. In de verschillende landen worden workshops georganiseerd waarbij inzichten van de situatie-analyse, de vergelijkende analyse en de systeemanalyse de basis vormen van dialoog met beleidsmakers en lokale betrokkenen.

Resultaat

Verschillende kennisvertalingsinstrumenten zullen worden ontwikkeld gebaseerd op binnen het project vergaarde inzichten, waaronder een serie van beleidsrapporten en een OH-toolkit die effectieve beleidsstrategieën identificeert en een handreiking omvat van praktische stappen voor de ontwikkeling van richtlijnen, procedures en wetten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR), ZonMw
Projectpartners
York University, Canada; French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD); University of Szeged, Hungary; University of the Philippines; Senegalese Agricultural Research Institute (ISRA)