Afgesloten
2016

Evaluatie van de integrale gezondheidsaanpak ‘Krachtzorg’ in Overvecht in 2015-2016

Duur: oktober 2015 - december 2016

Achtergrond
In de Utrechtse wijk Overvecht wonen relatief veel kwetsbare bewoners met meervoudige gezondheidsproblemen. Het programma ‘Krachtzorg’ wil de kwaliteit van zorg voor het meest kwetsbare deel van deze populatie verder verbeteren door gebruik van het zogeheten 4-Domeinenmodel (4D). Binnen de 4D-benadering worden patiënten, waarbij een vermoeden bestaat dat er meer aan de hand is dan de klacht waarmee ze de huisarts bezoeken, op vier domeinen gescreend op risico’s:

  • lichamelijke gezondheid
  • geestelijke gezondheid
  • maatschappelijk
  • sociaal.

Onderzoeksvragen
In hoeverre worden onderdelen van de Krachtzorg-aanpak ondersteund door wetenschappelijk onderzoek?
Hoe sluit de uitvoering van Krachtzorg hierbij aan?

Methode

  • Beschrijving en theoretische onderbouwing van de aanpak Krachtzorg op basis van bestaande documenten, gesprekken met ontwikkelaars en uitvoerders en wetenschappelijke literatuur.
  • Procesevaluatie van Krachtzorg door middel van interviews en focusgroepen met o.a. zorgverleners en patiënten.
  • Wetenschappelijke onderbouwing.

Resultaat
Rapportage procesevaluatie die inzicht biedt in de sterke en zwakke aspecten in de uitvoering van Krachtzorg, en een eerste oriëntatie op de mogelijke oplossingen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zilveren Kruis (SAG)
Projectpartners
Stichting Overvecht Gezond, Kenniscentrum Achmea